23948sdkhjf

Eu-efteruddannelse - ajourføring for tankbilchauffører

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
16. marts 2020

20. marts 2020
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del, Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører, Ajourføring for tankbilchauffører

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af gods i tankbiler. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Forskellige typer af gods i tankkøretøjer herunder gods med farlige og/eller miljøskadelige egenskaber, fødevarer, pulver, korn, foderstoffer, slam m.m.- Tankbiltyper -opbygninger og udstyr, herunder køretøjer med trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb o.lign. - Drifts- og sikkerhedsmæssig kontrol af teknisk udstyr på tankkøretøjer, herunder af trykluft, vakuum, pumpe, frit afløb m.m.- Kontrol, eftersyn og håndtering af slanger, dæksler, ventiler m.v. Sikkerhedsbestemmelser samt forskellige opslagsværker for afmærkninger- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Lastsikring herunder sikkerhedsbestemmelse ved læsning, transport og aflæsning. Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt. Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig- Risikoforhold f.eks. i forbindelse med overfyldning og levering til forkert modtagetank. Typiske faciliteter på modtagesteder såvel tekniske som sikkerhedsmæssige- Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området, herunder tvangsruter- Kundeservice og konflikthåndtering

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:- Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:- baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås- indstille alle køretøjets spejle korrekt - udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer - aflæse orienterings- og advarselssystemer - afværge uheld med modkørende trafikanter

Undervisningsadresse

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 FredericiaKontaktinformation
EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia
Danmark

Henrik Helios
Telefon: +45 79201111
Fax: +45 79201112


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.188