23948sdkhjf

PCB i bygninger - 8. oktober 2019

I alt DKK 4.800 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune
Periode(r)
8. oktober 2019

8. oktober 2019

På dette kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen.

HVAD ER PCB?
Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem. PCB har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte og er noget, man skal have stor opmærksomhed på i byggeriet, ligesom fx asbest og bly. Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse stiller krav om screening for PCB ved hel eller delvis renovering eller nedrivning af bygninger fra en bestemt tidsperiode. Kravet om screening gælder også ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden. Resultatet af screeningen afgør, hvorvidt der efterfølgende skal foretages en kortlægning.

HVAD LÆRER DU PÅ KURSET?

  • At afklare om der er tale om PCB-forurening
  • Hvordan arbejdsprocesser med PCB-sanering og renovering overordnet forløber
  • Hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes
  • De enkelte metoders fordele og ulemper
  • Praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø

Regeringens PCB-handlingsplan er bl.a. udmøntet i to SBi-anvisninger om undersøgelse og vurdering, hhv. afhjælpning, renovering og nedrivning af bygninger med PCB.

Kurset tager udgangspunkt i de to anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.

Kurset afholdes 8. oktober 2019, hos SBi, Aalborg Universitet København- Hvis tilmelder dig senest en måned inden kurset starter, giver vi 10% rabat på deltagerbetalingen

 

Undervisningsadresse

SBi, Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Send til en kollega

0.197