23948sdkhjf

20. marts 2019: undervisningsministeriets informationsmøde

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
20. marts 2019

21. marts 2019
Kom og hør om

På Undervisningsministeriets Informationsmøde har vi fokus på ledelse af skoler med tosprogede elever og undervisningen af elever med flere sprog. Formålet med Informationsmødet er på baggrund af den nyeste viden på området at informere og inspirere dig til at håndtere de mange og meget varierede opgaver, som skolerne har i forhold til undervisning af tosprogede elever, sproglig udvikling og flersprogethed som ressource.

Du går hjem fra konferencen med:

  • viden om den nyeste lovgivning på området
  • viden om nye tiltag og den nyeste forskning på området
  • inspiration til din egen undervisning eller virke som skoleleder eller DSA-vejleder
  • redskaber til at se og arbejde med elevernes flere sprog som en ressource
  • inspiration og input fra praktikere, forskere og kolleger.

Du går fra konferencen med ny viden om og inspiration til dit videre arbejde med undervisningen af tosprogede børn og unge.

Læs hele beskrivelsen Program

Onsdag 20. marts 2019 
09.30–10.00
Indskrivning, kaffe/the og rundstykker samt mulighed for at besøge forlag og foreninger på deres stande

10.00–12.30
Velkomst v. Kontorchef Anders Andersen, Undervisningsministeriet
Orientering fra Undervisningsministeriet v. konsulenter fra Undervisningsministeriet

12.30–14.00
Frokost samt mulighed for at besøge forlag og foreninger på deres stande

14.00–15.00
Gennem snakken kommer viden - samtalens betydning for elevers udvikling af fagsprog v. Anna-Vera Meidell Sigsgaard, lektor, ph.d.

Uanset hvornår du træder ind ad døren, er der en eller anden form for samtale i gang i et klasserum. Måske taler læreren mens alle elever lytter, eller eleverne er i gang med at udføre noget arbejde i par eller grupper. Samtale er den måde både sprog og viden læres. Begge opbygges de og udvikles gennem de samtaleformer man deltager i. Samtaler der opfordrer til ligeværdig deltagelse understøtter en mere præcis sproglig formulering, som tillige understøtter en bedre faglig forståelse.

I oplægget ser vi på hvad, der karakteriserer samtale i klasserummet, og på hvilken betydning interaktion og interaktionel deltagelse har for elevens sprogtilegnelse og udvikling af fagsprog i takt med tilegnelsen af den faglige viden. Med udgangspunkt i eksempler på klasserumssamtaler, opstilles nogle principper for den sprogudviklende samtale.

15.00–15.15
Introduktion til temaoplæg

15.15–15.45
Kaffepause

15.45–16.35
Første temaoplæg 20. marts
(Se temaoplæg i programmet)

16.35–17.00
Pause

17.00–17.50
Andet temaoplæg 20. marts
(Se temaoplæg i programmet)

19.00–21.00
Middag

Torsdag den 21. marts 2019
07.00–08.30
Morgenmad

08.30–08.45
Optakt til samtalesaloner og introduktion til erfaringsudveksling

09.00–9.50
Samtalesaloner

På Informationsmødet bliver der mulighed for at deltage i samtalesaloner. En samtalesalon har et nærmere fastlagt og dagsaktuelt emne, som en af UVMs konsulenter holder et 15 minutters oplæg om. Derefter er der diskussion blandt alle deltagerne og endelig en opsamling af væsentlige synspunkter og udfordringer.
(Se oversigten over samtalesaloner i programmet og tilmeld dig på konferencen)

09. 50-10.50
Erfaringsudveksling

En rammesat mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imellem i forhold til det, der aktuelt er relevant og af interesse. Har I som skole eller kommune noget, der vil kunne inspirere andre, så tag det endelig med.

10.50–11.40
Første temaoplæg 21. marts
(Se temaoplæg i programmet)

11.40–12.40
Frokost

12.40–13.30
Andet temaoplæg 21. marts
(Se temaoplæg i programmet)

13.30–13.45
Pause

13.45–14.45
Vurdering for læring og norsk som andetsprog v. Trude Slemmen Wille, forfatter til bogen Vurdering for læring, og Live Berger Brekke, Språksenteret i Oslo kommune

Foredraget handler om sentrale prinsipper og forutsetninger for at vurdering kan fremme elevenes læring. Hvordan kan elever og lærere bruke vurderingsinformasjon til å fremme læring og tilpasse opplæringen. Det vises blant annet til eksempler på hvordan arbeide med utvikling av elevenes mellomspråk på bakgrunn av tekstanalyse, og hvordan de arbeider med utvikling av elevenes muntlige språk. Det vil handle om hvordan læreren på bakgrunn av sine kunnskaper om språkutvikling identifiserer neste steg for eleven og deretter gir en faglig tilbakemelding som peker fremover. Herudover vil oplægsholderne komme med bud på, hvordan eleven inddrages i egen læring, både gjennom vurdering av seg selv og andre medelever.

14.45–15.00
Afrunding og evaluering Link til elektronisk evaluering sendes til deltagerne torsdag.

Læs hele beskrivelsen

Målgruppen er skoleledere, lærere og pædagoger, konsulenter, vejledere samt andre interesserede, der arbejder med tosprogede børn og unge.

Konferencen er sammensat af plenumoplæg ved Undervisningsministeriet samt Anna-Vera Meidell Sigsgaard, lektor, ph.d., der holder oplæg om Samtalens betydning for elevernes udvikling af fagsprog, og Trude Slemmen Wille, forfatter til bogen Vurdering for læring, og Live Berger Brekke, Språksenteret i Oslo kommune, der holder oplæg om Vurdering for læring og norsk som andetsprog. Dertil er der samtalesaloner ved Undervisningsministeriets læringskonsulenter og temaoplæg med forskellige vinkler på undervisningen af tosprogede elever.

Undervisningsadresse

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Send til en kollega

0.373