23948sdkhjf

Børnerådgiver 1: inddragelse børn, unge og familie

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
28. august 2019

11. december 2019
Dit udbytte

Du får et skarpt blik for hvordan udsathed kan forstås i kontekst og hvordan du inddrager barnets perspektiv i dit arbejde. Samtidig styrkes du i at arbejde med et inddragende mindset og får konkrete metoder til at arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familie - samt andre betydningsfulde aktører.

Du bliver bedre til at:

 • forstå barnets, den unges og familiens udsathed – i dets kontekst
 • tage udgangspunkt i barnets perspektiv og rettigheder
 • arbejde inddragende og faciliterende med børn, unge og deres familier
 • arbejde tværprofessionelt og inddrage betydningsfulde aktører i barnet, den unge, familiens liv

OBS: Udbydes igen til efteråret 2019

Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Fra 2018 - Jf. studieordningen:  Rs11: Inddragelse af børn, unge og familier.

Du kommer til at arbejde med fokus på forståelsen af udsathed set i en kontekst. Barnets perspektiv og inddragelse af barnet er centralt. Samtidig bliver du klædt på til at det inddragende og faciliterende arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Du arbejder med:

 • Børn, unge og familier i udsatte positioner 
 • Multiteoretisk tilgang
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer samt resiliensprocesser
 • Omsorgssvigt
 • Inddragelse af forældre og øvrige betydningsfulde aktører omkring barnet
 • Børns rettigheder og den professionelles ansvar
 • Facilitering af inddragende processer
 • Tværprofessionelt samarbejde

Modulet er første modul af Børnerådgiverforløbet og anbefales gennemført før modul 2: Samtaler med børn, unge og familier, da der indlægges en naturlig progression i modulerne.

Læs hele beskrivelsen

Modulet er for dig, der til dagligt arbejder med børn og unge. Du er fx medarbejder i SFO eller klub, i familieafdelinger på forvaltningen, på opholdssteder og døgninstitutioner, på krisecentre, på skoler, sundhedsplejerske, medarbejder inden for det boligsociale og opsøgende medarbejdere eller som frivillige i Børns Vilkår eller andre NGO'er med mere.

Undervisningen består af oplæg, dialog, summeøvelser og gruppedrøftelser.

Ud over din egen forberedelse til de enkelte undervisningsdage, vil der være øvelser eller opgaver i læringsgrupper samt imellem undervisningsgangene. Opgaverne har til formål at kvalificere din læring og forbinde undervisningen med din praksis.

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.306