23948sdkhjf

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
28. august 2019

6. december 2019
Dit udbytte

På modulet ’Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse’ er der fokus på ledelsesarbejdet med at skabe rammer for at medarbejderne kan udvikle skolens kerneopgave på et vidensmæssigt grundlag.

Du får kompetencer til at:

  • Lede den enkelte medarbejder og skolens læringsfællesskaber med udgangspunkt i fortsat udvikling og styrkelse af skolens pædagogisk/didaktiske praksis
  • Lede skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner
  • Identificere egne samt organisatoriske lærings- og kompetenceudviklingsbehov og iværksætte handlingstiltag
  • Indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling samt planlægge ledelsesindsatser på baggrund af datainformering.
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Modulet er tilrettelagt, så undervisning og de drøftede perspektiver altid relateres til den praksis, du kan opleve som leder i skolen. Derfor indgår som en del af forløbet læringsfællesskaber og netværk med de andre deltagere på holdet, samt afprøvning og øvelser i egen praksis gennem aktionslæring.

Gennemgående temaer er:

  • Ledelse af skolens pædagogiske personale med fokus på elevers læring og trivsel.
  • Ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde.
  • Muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.
Læs hele beskrivelsen

Diplomuddannelsen i ledelseer en skræddersyet videreuddannelse til dig som er skoleleder, pædagogisk leder eller har anden form for ledelsesfunktion på skolen generelt.

Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Eksamensform:
Kombinationsprøve: 8 siders skriftligt eksamensoplæg og 30 minutters mundtlig eksamen inkl. votering. Der gives en samlet bedømmelse.
(ved gruppeprøver udvides omfanget med 2 sider pr. ekstra studerende)

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Skoleledelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

Horisont og Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.288