23948sdkhjf

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
30. august 2021

3. september 2021
6. december 2021

10. december 2021
Opbevaring og forsendelse af farligt gods Skolefagkode: 46946
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3112,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3112,75 kr.

Målgruppe
Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods.

Formål:
Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt

Undervisningsadresse

Learnmark Horsens - AMU, Vejlevej 150, 8700 Horsens Horsens

Send til en kollega

0.219