energyPRO - til driftsoptimering, beslutningsgrundlag og driftsbudgettering

Pr. lektion DKK 3.651 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune
Periode(r)
Løbende optagelse

Kom og hør Energistyrelsens oplæg om den nye tilskudsordning til varmepumper og lær bl.a. hvordan du modellerer og analy- serer varmepumper i energyPRO.

energyPRO kurset afholdes denne gang i København. På kurset bliver du introduceret til de mange faciliteter og muligheder som energyPRO byder på – herunder modellering af forskellige energianlæg, optilling af driftsbudgetter samt udførelse af detaljerede tekniske/økonomiske analyser. På kurset kommer Energistyrelsen desuden med et indlæg om den nye tilskudsordning på investeringer i eldrevne varmepumper som åbner til september. 

Blandt de nye faciliteter i energyPRO kan nævnes: 
• Mere detaljeret og brugervenlig modellering af varmepumper
• Nyt overbliksvindue over tidsserier og tidsserie funktioner
• Flere muligheder for grafiske præsentationer af data
• Mere brugervenlig og overskuelig formel-editeringsvindue 

Første kursusdag vil være tilpasset nye brugere af energyPRO eller brugere som gerne vil have en opfriskning af de grundlæggende funktionaliteter. Her vil du få en grundig introduktion til programmet, hvor du bl.a. lærer at opstille et driftsbudget for et fjernvarmeværk og hvordan en investering i et solvarmeanlæg påvirker det årlige driftsresultat.

Dag 2 er for den øvede energyPRO bruger og dig, der har været med på dag 1. Her vil Energistyrelsen gennemgå den nye tilskudsordning til eldrevne varmepumper. Efterfølgende lærer du at modellere en varmepumpe og udføre detaljerede investerings- analyser samt at udføre automatisk gentagne beregninger med INTERFACE modulet til f.eks. følsomhedsanalyser. Herudover får du en kort demonstration af de nye funktionaliteter i den kommende version af energyPRO, herunder COMPARE modulet som gør det lettere at sammenligne forskellige investeringer. 

Når kurset er gennemført, kan du bl.a. anvende energyPRO til at:
• Udføre investeringsanalyser af forskellige energiprojekter
• Opstille et driftsbudget for et fjernvarmeværk
• Gennemse, analysere og optimere værkets drift

Tirsdag d. 5. september 2017
Kursusholder: Christian Frandsen

09:00 Velkomst med kaffe og rundstykker.
Velkomst med introduktion til EMD International A/S, kursusmateriale og dagens program

09:30 Introduktion til energyPRO.
Introduktion til opbygningen af energyPRO samt anvendelsesmuligheder med programmet

09:45 Installation af energyPRO.
Installation af energyPRO 4 på deltagernes medbragte computere

10:00 Opstilling af model for et fjernvarmeværk i energyPRO – Tekniske forudsætninger. Kursusdeltagerne lærer at opstille de tekniske forudsætninger for et fjernvarmeværk, som handler el på spotmarkedet. De lærer bl.a. at oprette brændsler, energianlæg, varmelager, varmebehov, elmarked samt at indlæse elpriser, udetemperaturer m.m.

10:30 Pause
 
10:45 Opstilling af model for et fjernvarmeværk i energyPRO – Økonomiske forudsætninger.
Kursusdeltagerne lærer at oprette de driftsmæssige betalinger i form af tilskud, køb af brændsel, afgifter og afgiftsrefusioner, tariffer, CO2-kvoter, handel af el, handelsomkostninger m.m.

12:00 Frokost

 13:00 Opstilling af model for et fjernvarmeværk i energyPRO - Resultater.
Kursusdeltagerne lærer at hente resultater og udskrifter såsom driftsbudget, likviditetsbudget, energiomsætning, driftsstrategiberegning, grafisk visning af produktionen for driftsperioden m.m.

13:30 Investering i et solvarmeanlæg.
Kursusdeltagerne lærer at oprette og analysere hvorledes en investering i et solvarmeanlæg påvirker det årlige driftsresultat

14:30 Pause

14:45 Anvendelse af formelsætning i energyPRO.
Kursusdeltagerne lærer at oprette og anvende brugerdefinerede formeludtryk i energyPRO modeller. Som et eksempel gennemgås det, hvordan brugerdefinerede formler kan bruges til at beregne en elkedels deltagelse i nedreguleringsmarkedet

15:45 Spørgsmål og afrunding
 
16:00 Tak for i dag

Onsdag d. 6. september 2017
Kursusholder: Leif Holm Tambjerg

09:00 Velkomst med kaffe og rundstykker.
Velkomst med introduktion til dagens program

09:15 Installation af energyPRO.
Installation af energyPRO 4 på nye deltageres medbragte computere

09:30 Oplæg af Energistyrelsen om tilskudsordning til varmepumper.
Energistyrelsen kommer og fortæller om den nye tilskudsordning til investeringer i store eldrevne varmepumper. Første ansøgningsrunde åbner i september, hvor der kan søges om støtte på op mod 15 pct. af etableringsomkostningerne

10:30 Pause
 
10:45 Investering i en varmepumpe.
Med udgangspunkt i oplægget fra Energistyrelsen, undervises kursusdeltagerne i at modellere og analysere en investering i en eldrevet varmepumpe

12:00 Frokost
 
13:00 Introduktion til flerårige beregninger med modulerne FINANCE og ACCOUNTS.
Kursusdeltagerne lærer at oprette flerårige beregninger med fremskrivning af priser, oprettelse af investeringer, lån, afskrivninger, m.m.

14:15 Pause
 
14:30 Introduktion til automatisk gentagne beregninger med modulet INTERFACE.
Kursusdeltagerne får en introduktion til hvordan INTERFACE modulet kan anvendes til at gennemføre automatisk gentagne beregninger via XML-kald til energyPRO. Der arbejdes videre med modellen med varmepumpen fra tidligere, hvor INTERFACE modulet anvendes til at udføre følsomhedsanalyser på udvalgte forudsætninger

15:30 Demonstration af nye faciliteter i den kommende version 4.5.
De nye tiltag i den næste version af energyPRO præsenteres, herunder en demonstration af COMPARE modulet

15:45 Spørgsmål og afrunding

16:00 Tak for i dag

Undervisningsadresse

Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Møderum CPH ACM15 (A) C1-2.1.025

Send til en kollega

0.244