23948sdkhjf

Kurser fra Marstal Navigationsskole

Tilbage til virksomhedsprofilen.

Sorter efter
Side af 2

Generhvervelse Sønæringsbevis

Startdato: 6. oktober 2021

Henviser til Søfartsstyrelsens-hjemmeside, hvor man blandt andet kan læse følgende: Vælger du at generhverve gennem fornyelsesprøve, skal du aftale al ...

”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe, Marstal Navigationsskole

Startdato: 25. oktober 2021

Kurset opfylder STCW 2010 Reg. V/1-1 3 for olietankskibe og STCW 2010 Reg. V/1-1 5 for kemikalietankskibe.

Bridge Resource Management (3 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: 15. november 2021

Kurset opfylder STCW Konventionen (incl. Manila Amendments 2010) Section A-II/1, Section A-II/2 og Section A-VIII/2. Kurset følger anbefalingerne I ST ...

Ice navigation (5 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: 11. oktober 2021

Is klassificering og egenskaber, iskort, klargøring til sejlads under vinter- og arktiske forhold, manøvrering i is, individuel sejlads i is, sejlads med isbryderassistance.

Arbejdsmiljø (§16) Marstal Navigationsskole

Startdato: 27. oktober 2021

Forudsætninger: I henhold til ”Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe”. I bekendtgørelsens § 3 er der ...

”Advanced Course” for gastankskibe, Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Starter: aftales med kunde Kurset opfylder tilsammen: STCW 2010 Reg. V/1-2 3 for gastankskibe

GMDSS (GOC) Marstal Navigationsskole

Startdato: 2. december 2021

Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS.

GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning af certifiat - Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Starter: aftales med kunde

ROC - Marstal Navigationsskole

Startdato: 11. oktober 2021

Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS.

Heavy Lift Marstal Navigationsskole

Startdato: 28. oktober 2021

Kurset indeholder: Belastning på løfteudstyr. Tandemløft. Styrkeberegning. Genopfriskning af stabilitetsberegninger. Ballast under håndtering af tunge ...

Marpol Annex II for surveyors (2 dage): Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

MARPOL Annex II regulation 16.1 kræver, at der autoriseres eller udpeges surveyors, som skal kontrollere, at MARPOL Annex II's regler overholdes. På k ...

Ballast Water Management Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Kurset tager udgangspunkt i ”Ballast Water Management Convention” Kurset indeholder blandt andet ; Ballast Water Enviromental Awareness , kendskab til ...

Chemical Tanker Combined 2-Day Course

Startdato: Løbende optagelse

Starter: aftales med kunde. Marpol/IBC Refresher Course, and Liquid Cargo Handling Simulator Course. Refreshing STCW Chpapter V section A-V/1-1-3

Kursus for ”Compass Adjuster” (2 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: 14. oktober 2021

Dette kursus henvender sig til kaptajner, overstyrmænd og juniorofficerer, som skal udføre kompas-korrigeringer ombord. Derudover henvender kurset sig ...

“Bridge Resource Management for danske lodser i Simulator (4 dage) Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Kurset er auditeret og godkendt af Lodstilsynet og opfylder Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 af 21/11 2012. Starter: aftales med kunde

Fortøjning af skibe (1 dag) Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Der er meget fokus på sikkerhed i forbindelse med fortøjning af skibe. Kurset omfatter fortøjningsteknik (fortøjningsprincipper, fortøjningsudstyr) sa ...

Bridge Resource Management genopfriskningskursus Marstal Navigationsskole

Startdato: 26. august 2021

Forudsætninger: Kursisten skal tidligere have gennemgået et BRM kursus (eller BTM).

Ship Handling i Simulator Marstal Navigationsskole

Startdato: 23. august 2021

Kurset omfatter sessioner med ship handling teori efterfulgt af øvelser i Simulator. Hver øvelse afsluttes med en grundig de-briefing og evaluering. K ...

Ship Security Officer (SSO) Marstal Navigationsskole

Startdato: 1. november 2021

Kurset opfylder anbefalingerne i IMO Model Course 3.19 og ISPS kodens krav og anbefalinger samt kravene i STCW VI/5. Kurset afsluttes med en prøve, og der udstedes bevis ved bestået prøve.

Gas måling – entring lukkede rum for værfter (1 dag): Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Korrekt brug af gas-måle udstyr. Kalibrering af gas-måle udstyr. Forholdsregler ved lukkede rum. Sikring af atmosfære i tanke og lukkede rum. Starter: Indhent tilbud.

Transport af bulklast. IMSBC Code (1 dag): Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

IMSBC koden har været obligatorisk siden 1. januar 2011. Internationale bestemmelser for transport af bulklaster: SOLAS VI, VII og XII. Grundig gennem ...

Transport af farligt gods i tørlastskibe og i færger Marstal Navigationsskole

Startdato: 11. oktober 2021

Gennemgang af Østersøaftalen. Kurset opfylder anbefalingerne i STCW Code Section B-V/c og IMDG kodens kapitel 1.3. Ligeledes opfylder kurset kravene i ...

”Advanced Course” for olietankskibe og kemikalietankskibe, Marstal Navigationsskole

Startdato: 25. oktober 2021

Kurset opfylder STCW 2010 Reg. V/1-1 3 for olietankskibe og STCW 2010 Reg. V/1-1 5 for kemikalietankskibe.

Crude Oil Washing Marstal Navigationsskole

Startdato: Løbende optagelse

Kurset opfylder IMO Res. A.446(XI), som ændret ved A.497(XII) og A.897(21) appendix II, samt Marpol Annex VI regulation 15.6. Betingelse for at deltag ...

Resultater per side:12244896
Side af 2

Fakta om Marstal Navigationsskole

Adresse
Marstal Navigationsskole
Ellenet 10
5960 Marstal

Region
Danmark
Syddanmark
Ærø Kommune

Telefon: +45 62531075

CVR nummer: DK25849922

Kontaktpersoner

Helle Bak Poulsen
Jørgen Ritz

Send til en kollega

0.125