23948sdkhjf

Klummer

Klumme:
Debat
Danmark bør have en strategi for ladeinfrastruktur til elbiler

4

Klumme:
Debat
Grøn omstilling og fleksibelt forbrug trænger til et kærligt skub

1

Klumme:
Debat
Udvikling af bølgekraft er ikke nogen enkeltstart

3

Klumme:
Debat
Fjernvarmen kan levere en stor del af løsningen på klimaudfordringen

2

Klumme:
Debat
Vi skal vaske tavlen ren: Nye regler for sol skal på plads hurtigt

Klumme:
Debat
Skal vi leve af teknologiudvikling og eksport? Så skal energiteknologien udfoldes

1

Klumme:
Debat
PtX skal omstille transporten til lands, til vands og i luften

Klumme:
Debat
Få innovation på MUS-skemaet

1

Klumme:
Debat
Klimamål: Vi skal i gang nu – ellers bliver det dyrt

Klimarådet har gjort det klart, at vi skal reducere CO2-udledningen mest muligt på den korte bane. Ellers bliver vi nødt til at suge CO2 ud af atmosfæren på den lange bane, og det er både dyrt og uoverskueligt.

1

Klumme:
Debat
Drikkevand er også klima

3

Klumme:
Debat
Det haster!

7

Klumme:
Debat
Put noget grønt i tanken: Bio versus el

Klumme:
Bølgeenergi
Dansk Center for Bølgekraft DanWec med i europæisk samarbejde

Klumme:
Debat
70 procent er ambitiøst - 70 procent er muligt

Klumme:
Debat
Energipolitik: Der er brug for en grøn kurs

7

Klumme:
Debat
Lad solcellerne bidrage til den grønne omstilling

Klumme:
Debat
Stigende affaldsmængder giver fortsat behov for affaldsenergi

Klumme:
Debat
Biogas hjælper Danmark tættere på FNs Verdensmål

Klumme:
Debat
Lav et soft landing-spot

Klumme:
Debat
CO2-køling bidrager til verdensmål

Klumme:
Debat
Flydende elektrificering på tværs af sektorer

Klumme:
Debat
En gasbranche i forandring står samlet i arbejdet hen mod grøn omstilling

4

Klumme:
Debat
Vi skal være fælles om fremtidens energisystem

Klumme:
Debat
Fjernvarme kan hjælpe med at opfylde flere verdensmål

1

Klumme:
Debat
Drik bare løs af vand fra hanen – uden angst

2

Klumme:
Debat
Brint og flydende el kan snart erstatte benzin og diesel

Klumme:
Debat
EU-krav betyder nye tekniske krav til små produktionsanlæg

Klumme:
Debat
Vi skal turde – i stor skala

Klumme:
Debat
Vind og lagring går hånd i hånd

Klumme:
Debat
Digitale vinde blæser

1

Klumme:
Debat
Power2X kan blive en kraftfuld del af energibranchen

1

Klumme:
Debat
Lad os få en intelligent afgift på overskudsvarme

2

Klumme:
Debat
Gassen kan binde energinettet sammen

Klumme:
Debat
Den tunge transports grønne omstilling drøner forbi Danmark

Den tunge transports klimaaftryk kan på få år reduceres markant uden provenutab. Faktisk står staten til et stort provenutab, hvis der ikke reageres grønt nu.

Klumme:
Debat
Væksten spirer i dansk batteriteknologi

Klumme:
Debat
Christiansborg bør udvide klima-værktøjskassen

Klumme:
Debat
Nu skal energi testes som Danmarks styrkeposition

1

Klumme:
Debat
Solcellepolitik i et valgår – Tør politikerne hæve ambitionerne?

1

Klumme:
Debat
Ny rapport: Verdensmålene kan give 400 mia. kr. i eksport

1

Klumme:
Debat
Vi skal fastholde og udvikle den danske styrkeposition inden for energiproduktion

3

Klumme:
Debat
Den grønne energi skal være mere værd

Klumme:
Debat
Danskerne bør engagere sig mere i drikkevandet

1

Klumme:
Debat
Havet bølger af energi

1

Klumme:
Debat
Nabohjælp skal styrke Danmarks cybersikkerhed

1

Klumme:
Debat
Fjernvarmen trækker den grønne omstilling

1

Klumme:
Debat
Er kabler til udlandet eneste farbare vej?

1

Klumme:
Debat
HyBalance-anlægget leverer nu brint gennem rørsystem 24/7

1

Klumme:
Debat
Gassen har en vigtig rolle at spille i det grønne energisystem

Gasopvarmningens død er ikke nært forestående, siger Thea Larsen

Klumme:
Debat
Trusler mod et ellers godt år for drikkevandet

Der bør dog afsættes flere midler til overvågning af grundvandet

1

Klumme:
Debat
Elsystemet må stå på egne ben

Det er på tide, at elforbruget også alene betales over elregningen, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme

2

Klumme:
Debat
Vi skal være klar til japanske fjernvarmeprojekter

1

Klumme:
Debat
Gode toner i klimaplan – men melodien mangler

Klumme:
Debat
De første sider til energihistoriens næste kapitel skrives inden længe

Klumme:
Debat
Gi’ den gas med CSR og Verdensmål – og fortæl om det

Klumme:
Debat
Provenu-neutral grøn omstilling i transportsektoren

Klumme:
Debat
Folketinget skal ikke lovgive med tilbagevirkende kraft

Klumme:
Debat
Elbiler skal styre udenom kogespidsen

2

Klumme:
Debat
Sådan bliver elnettet klar til 1 mio. grønne biler

Klumme:
Debat
Nu skal testzonerne testes

Klumme:
Debat
VE-brændstoffer er grundlast for transportens omstilling

Det kræver lovgivning - Vi kan ikke vente på et valg

Klumme:
Debat
Undren over regeringens hjælp til forbrugerejede vandværker

Klumme:
Debat
Brug CO2-kvoter til at løse plastikproblemerne

Klumme:
Debat
Sammen kan vi mere

Klumme:
Debat
Vi skal beskytte og ikke systematisk rense vores drikkevand

7

Klumme: Er statsstøttede varmepumpe-selskaber fair konkurrence?

1

Klumme:
Debat
Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Klumme:
Debat
Solcelleejere er de moderne klimaforkæmpere

1

Klumme:
Debat
Energiaftalen bekræfter, at vi har brug for gassen

Klumme:
Debat
Trækker din teknologiudvikling vindmøllebranchen i den rigtige retning?

Klumme:
Debat
FNs Verdensmål – måske er der støtte at hente i EU-fonde?

Klumme:
Debat
Elektrolyse - Vindmøllens oplagte følgesvend

Forbrug og produktion af el stemmer ikke overens. Elektrolyse er løsningen

Klumme:
Debat
Raffinaderierne bliver afgørende for den grønne omstilling

Klumme:
Debat
Energilagring kræver politisk handling

3

Klumme:
Debat
Batterier udnyttes bedst i fællesskab

8

Klumme:
Debat
Elbilerne kommer

Klumme:
Debat
Biogas - en lavthængende frugt til en visionær klimaplan

Klumme:
Debat
Schaufenster für Energiewende

Forskningsmilliarden skal i spil. Hvis Danmark vil inspireres, skal man bare kigge mod syd

6

Klumme:
Debat
To udfordringer – en løsning

Klumme:
Debat
Hvorfor sender vi dansk affaldstræ til svenske ovne

- og importerer ny biomasse til vores egne?

Klumme:
Debat
Gassens globale rolle set med danske øjne

Klumme:
Debat
Horizon Europe – et nyt guldæg for den danske energi-model?

Klumme:
Debat
Vi skal ikke sætte gang i en dominoeffekt

Klumme: Mærkedag i vindmølleindustrien gør vind endnu mere konkurrencedygtig

Klumme:
Debat
Virksomhederne er klar til grønne firmabiler, men staten står i vejen

13

Klumme:
Debat
Landvind giver økonomi til mere velfærd

2

Klumme:
Debat
Mere grøn energi på lager

Energilagring i det danske energisystem må og skal være en bunden opgave

Klumme:
Debat
De store energi-aktører har taget FN’s Verdensmål til sig

Klumme:
Debat
Vandværkerne går med i ny tænketank

Klumme:
Debat
Affald før biomasse i den grønne omstilling

Energiforliget skal sikre affaldsenergiens førsteprioritet i varmeforsyningen, før vi går på yderligere skovhugst i Sverige, Rusland og Baltikum efter mere biomasse.

Klumme:
Debat
Vi må have biobrændstoffer med i den kommende klimaplan

Klumme:
Debat
Vi får styr på data med sund fornuft og knofedt

Har du og din virksomhed styr på kundedata?

Klumme:
Debat
Styrke = Energi

Klumme:
Debat
Nu går den ikke længere, piphans

Overskudsvarme til flere tusinde husstande siver hver eneste dag ud til fuglene, fordi tungt bureaukrati og høje afgifter spænder ben for effektiv udnyttelse. Det kalder på en løsning, og de kommende energipolitiske forhandlinger kunne være en passende anledning til at justere lovgivningen.

Klumme:
Debat
Stort potentiale for eksport og arbejdspladser

Klumme:
Debat
EU’s renseanlæg skal producere energi ligesom i Danmark

Klumme:
Debat
Danmark har brug for et bredt og visionært energiforlig

Klumme:
Debat
Brint-projekter spreder sig

Klumme:
Debat
Lad gassen styrke den grønne omstilling

Klumme:
Debat
Norge viser vejen: Elnettet holder fint til elbilerne

1

Klumme:
Debat
Resultater fra helbredsundersøgelsen – vil de ændre noget?

Jens Peter Hansen, senioranalytiker i Danmarks Vindmølleforeningen, kommenterer i ugens klumme på undersøgelsen, der har skulle klarlægge sammenhængen mellem sygdom og naboskab til vindmøller.

Send til en kollega

0.827