23948sdkhjf

Energistyrelsen har anvendt ulovlig VVM-praksis for godkendelser af olie- og gasaktiviteter siden 1988

Sidste år igangsatte Energistyrelsen en undersøgelse hos Kammeradvokaten af styrelsens VVM-praksis gennem de seneste fire årtier med fokus på Eneretsbevillingen. Den undersøgelse er nu færdig. 

Kammeradvokatens rapport viser, at der har været meddelt godkendelser på en række feltkomplekser under Eneretsbevillingen uden overholdelse af VVM- og habitatreglerne.

- Det er godt, at der nu er en færdig rapport, så vi kan handle på et oplyst grundlag og få rettet op på de fejl, der er begået for feltkomplekser under Eneretsbevillingen. Vi er allerede i gang og vil i den kommende tid gennemgå vores godkendelser uden for Eneretsbevillingen for at se, om der er behov for at rette op på fejl i tilsvarende sager, siger direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw.

Baggrunden for undersøgelsen er, at Energistyrelsen i foråret 2022 fik mistanke om, at der kunne være begået fejl i sagsbehandlingen i forbindelse med de VVM-processer, der lå til grund for godkendelser på de pågældende fire feltkomplekser. Den mistanke er nu bekræftet af rapporten fra Kammeradvokaten.

Uoverensstemmelser med lovgivningen

Kammeradvokaten konkluderer, at der er givet godkendelser til anlæg, rørledninger og brønde på de fire feltkomplekser Gorm, Dan, Harald og Halfdan (inkl. satellitfelter) uden overholdelse af VVM-reglerne. 

Det gælder perioden fra 1988 og frem. 

Desuden har regler i habitatdirektivet i forbindelse med godkendelserne ikke været iagttaget i tilstrækkeligt omfang. 

Det er Kammeradvokatens vurdering, at godkendelsen af genopbygningen af Tyra-feltets anlæg fra 2017 ikke er omfattet af de samme fejl.

De konkrete fejl

Manglerne skyldes for det første fejl ved implementeringen af VVM-direktivet. Rapporten konkluderer, at VVM-direktivet først blev implementeret i undergrundsloven i 1995. Det er ca. syv år efter udløbet af implementeringsfristen. Det er desuden en fejl, at dybdeboringer først blev omfattet af den danske implementering af VVM-reglerne fra 2012.

Manglerne skyldes for det andet fejl i den konkrete sagsbehandling af godkendelserne efter undergrundsloven. Det konkluderes i rapporten, at de gennemførte VVM-redegørelser for feltkomplekserne Gorm, Dan, Halfdan og Harald ikke indeholder konkrete beskrivelser og vurderinger af de ansøgte projekter, men i stedet mere overordnede projektbeskrivelser, og derved har karakter af såkaldte ramme-VVM’er. De opfylder derfor ikke VVM-direktivets krav.

Herudover peger undersøgelsen på, at der ikke er foretaget de nødvendige vurderinger af projekters påvirkning på et enkelt Natura 2000-område og på de særligt beskyttede havpattedyr omkring olie- og gasfelterne. Dette er ikke i overensstemmelse med habitatdirektivet eller VVM-direktivet.

Endelig har Energistyrelsen ikke foretaget konkrete miljøvurderinger i forbindelse med godkendelse af brøndarbejder og har desuden meddelt godkendelser på baggrund af miljøkonsekvensvurderinger, der både er mere end tre og fem år gamle uden at vurdere, om de var opdaterede og retvisende.

Energistyrelsens initiativer

Kammeradvokaten kommer med en række anbefalinger til Energistyrelsens fremtidige arbejde med godkendelser af olie- og gasanlæg i Nordsøen. 

Energistyrelsen vil følge anbefalingerne og har derudover igangsat en række initiativer.

Energistyrelsen undersøger i øjeblikket om fejlene også gør sig gældende uden for Eneretsbevillingen. Dernæst vil Energistyrelsen snarest sætte en undersøgelse i gang om hvorvidt der er risiko for skade på beskyttede Natura 2000-områder eller øvrig natur og miljø nær de godkendte feltkomplekser. 

Hvis det mod nuværende indikationer skulle vise sig at være tilfældet, vil Energistyrelsen gennemføre de nødvendige tiltag i lyset af disse undersøgelser, herunder eventuel genoptagelse af afgørelser.

Energistyrelsen har allerede siden sommeren 2022 taget de nødvendige skridt for at sikre korrekt sagsbehandling og overholdelse af VVM- og habitatreglerne i forbindelse med behandlingen af nye ansøgninger.

Styrelsen vil desuden sikre, at der i forbindelse med godkendelse af nye anlæg og aktiviteter i nødvendigt omfang vil blive inddraget en miljøvurdering af forbundne eksisterende anlæg, så disse bliver retligt lovliggjort.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Medlemmernes egne nyheder
Se alle medlemsnyheder
Mest læste
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Seneste nyheder
Se seneste nyheder
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Masser af nye solcelleprojekter i støbeskeen efter flot 2022
Kommune beder Energinet om at udvide arealet til energiøens landanlæg af nabohensyn
Fabrik vil være selvforsynende med solceller, men kommunen tøver
Kronjysk fjernvarme skal bindes sammen
Økonomiudvalg kræver potentiel ny drejebog for megaanlæg skærpet
Milliardordre til NKT
Andre Nordiske Medier
Metal Supply DK
Electronic Supply DK
Building Supply DK
Transportmagasinet
Licitationen
Søfart

Send til en kollega

0.549