23948sdkhjf

Energinet har valgt rådgiver til Østersøens energiø

Energinet har netop valgt Rambøll som miljørådgiver på den kommende energi i Østersøen. Rambøll skal udføre opgaven sammen med WSP Danmark. 

Det oplyser Rambøl i en pressemeddelelse.

Rambøll skal dermed udføre miljøvurderingen af planen for energiøen i Østersøen og kortlægge blandt andet havpattedyr, fiskebestande og fuglelivet omkring energiøen.

- I miljørapporten belyser vi de miljømæssige konsekvenser, som planen for energiøen i Østersøen måtte have på havet. Vi kigger især på de omkringliggende beskyttede Natura 2000-områder – hvor befinder de sig, hvad er deres udpegningsgrundlag og hvordan vil en kommende energiø potentielt påvirke udpegningsgrundlaget. Nogle Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter, og vi vil vurdere, om de tilhørende vindmøller til energiøen vil kunne påvirket fuglelivet, siger Stine Gro Jensen, projektdirektør og afdelingsleder for miljøvurdering i Rambøll.

Med klimaaftalen i juni 2020 blev det besluttet at opføre to energiøer i henholdsvis Østersøen og Nordsøen med tilkoblede havvindmølleparker, der tilsammen vil kunne dække elforbruget i ca. 5 millioner husstande i Danmark og nabolande.

Miljøvurderingen af planen er et redskab for politikerne, når de skal træffe endelig beslutning om gennemførelse af projektet.

Fakta:

  • Rambøll er også udpeget til at lave de marine forundersøgelser til en kommende VVM af energiøen. Her skal fugleliv, deres fødegrundlag og trækruter, flagermus og deres bevægelsesmønstre, bunddyr og bundplanter på havbunden, fiskebestanden i området samt havpattedyrene kortlægges med henblik på at kunne vurdere påvirkninger fra anlæg og drift af energiøen i forbindelse med VVM-fasen.
  • Også fiskeriet og skibstrafikken skal kortlægges med det formål at projektoptimere mest muligt ud fra et hensyn til erhvervsfiskeriet og skibenes sejlruter.
  • Og så skal undervandsstøj modelleres for at synliggøre potentielle påvirkninger på havpattedyr, og radarsignaler kortlægges for at sikre, at en kommende energiø ikke vil forstyrre radarsignaler.

 

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125