23948sdkhjf

Disse otte punkter fik afgørende betydning for skrotningen af KL's dødsliste

Energistyrelsen har i dag orienteret aftalepartierne bag ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ om, at myndighederne ikke kan godkende Kommunernes Landsforenings (KL) plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren.

Energistyrelsen har sammen med Miljøstyrelsen, Forsyningstilsynet, Statsstøttesekretariatet og Kammeradvokaten vurderet ”KL’s plan for at tilpasse affaldsenergi frem mod 2030”, som Energistyrelsen modtog den 17. december 2020 i henhold til de kriterier, der blev fastsat i den politiske aftale fra juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Energistyrelsen har samlet og konsolideret vurderingen på baggrund af de enkelte delelementer, oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse. 

Ikke fyldestgørende

Det er Energistyrelsens vurdering, at KL er gået konstruktivt til opgaven med at udarbejde planen for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren. 

Myndighederne vurderer imidlertid, at der er flere kriterier, som KL’s plan ikke lever fyldestgørende op til. Det drejer sig bl.a. om kriterierne om, at KL’s plan skal sikre, at det er de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg, der lukker. KL’s plan leverer heller ikke en tilpasning, der svarer til det kapacitetsloft, som aftalen fastsætter.

- Energistyrelsen kan derfor på baggrund af myndighedernes samlede vurdering ikke godkende KL’s plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren, fremgår det af pressemeddelelsen.

Myndighederne har i vurderingen bl.a. lagt afgørende vægt på:

  • at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at de ti affaldsforbrændingsanlæg, som foreslås lukket i KL’s plan, er de mindst effektive anlæg 
  • at datagrundlaget, der ligger til grund for KL’s plan ikke er tilstrækkeligt ensartet og retvisende opgjort til, at der kan laves en retvisende sammenligning af anlæggenes effektivitet og opgørelse af, hvilke anlæg der er de mindst effektive.
  • at det for en del af analysens - herunder centrale - beregningsantagelser og opgørelsesmetoder ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at de er rimelige og retvisende. 
  • at KL’s plan ikke leverer en tilpasning, der svarer til kapacitetsloftet.
  • at de valgte indikatorer i form af samfundsmæssige skadesomkostninger af luftemissioner af NOx, SO2, PM2,5, dioxin og CO2 er et spinkelt grundlag at vurdere anlæggenes miljøperformance på. 
  • at KL ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at de ti anlæg på lukkelisten er de ti miljømæssigt dårligst fungerende anlæg. 
    • at enhedsomkostningerne for transport i kr. per ton/km vurderes at være forholdsvis høje. 
  • at KL’s plan ikke forholder sig til elforsyningssikkerheden.

Kilde: Energistyrelsen

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.142