23948sdkhjf

Ny klimataskforce får finansminister Nicolai Wammen som formand

Det bliver finansminister Nicolai Wammen (S), ikke klimaminister Dan Jørgensen (S), der sidder for bordenden, når regeringen på de indre linjer skal udforme og koordinere sit udspil til den kommende klimahandlingsplan. Det bliver ligeledes finansministeren, der sidder for bordenden i forhandlingerne med Folketingets partier om de tunge områder i handlingsplanen.

Det fremgår af et internt regeringsnotat om en ny klimataskforce, som Information er i besiddelse af. Og det vækker dyb bekymring hos grønne organisationer, der frygter, at finanspolitiske målsætninger vil blive prioriteret over klimapolitiske.

- Man forstod ved regeringens tiltræden, at der var et grønt systemskifte på vej, og at det ikke længere altid skulle være Finansministeriet, der satte rammen for den politiske samtale, siger klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace, Helene Hagel, til Information.

- Derfor er det meget bekymrende, hvis det nu alligevel er Finansministeriet, der skal lede slagets gang.

I den grønne tænketank Concito frygter direktør Christian Ibsen, at 'det i sidste ende kan risikere at være finanspolitik snarere end klimapolitik, der får førsteprioritet'.

Og hos støttepartiet Enhedslisten udtaler klimaordfører Mai Villadsen:

- Klimaet skal komme i første række, og det skal afspejles i måden, vi forhandler på. Jeg er dybt bekymret for, at man rykker det her ud af Klimaministeriet. Det er der, fagligheden er, og det er nok en anden faglighed, der kommer i højsædet, hvis man rykker det over i Finansministeriet.

I det interne regeringsnotat fremgår det, at der 'nedsættes en taskforce for det videre arbejde med klimahandlingsplanen bestående af FM (formand), KEFM, SKM og STM'. Forkortelserne står for henholdsvis Finansministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Skatteministeriet og Statsministeriet.

Taskforcen skal mødes på ministerniveau hver eller hver anden uge frem til maj, fremgår det. Første ministermøde med klimaindsatsen inden for affald og genanvendelse som dagsordenspunkt skal finde sted torsdag ifølge den foreløbige mødeplan, som Information har kendskab til.

- Centrale forhandlinger forankres i Finansministeriet med deltagelse af relevante ministre, mens decentrale forhandlingsforløb forankres i ressortministerier, hedder det.

Blandt de centrale områder, der altså skal forankres hos finansministeren, er planerne for klimaindsatsen i energi- og industrisektor, transportsektor og landbrugssektor. Det fremgår, at også rammen for den samlede klimahandlingsplan skal forankres hos finansminister Nicolai Wammen. Regeringens udspil til den samlede plan skal lanceres i det tidlige efterår og derefter forhandles med partierne, fortæller notatet.

Klimaminister Dan Jørgensen ønsker ikke at kommentere interne dokumenter, men siger, at arbejdet med den kommende handlingsplan foregår ad mange spor i flere regeringsfora.

- Klimahandlingsplanen er så stor en opgave, at den kommer til at involvere rigtig store dele af regeringen. Den bliver selvfølgelig behandlet i regeringens grønne udvalg, også i økonomiudvalget og koordinationsudvalget. Derudover mødes vi i andre forskellige konstellationer, hvor det nogle gange er finansministeren, der sidder for bordenden, andre gange er det statsministeren og atter andre gange mig, siger klimaminister Dan Jørgensen til Information.

- I forhold til nogle af de største og vigtigste spor, så koordineres de af Finansministeriet. Når det for eksempel gælder affald, er det mig og miljøministeren. Men fælles for alle områder er, at jeg er med til dem alle.

Regeringen etablerede ved sin tiltræden et helt nyt grønt udvalg som et nyt permanent ministerudvalg på linje med de hidtidige, magtfulde koordinationsudvalg og økonomiudvalg. Dan Jørgensen blev formand for det grønne udvalg, om hvilket det på Statsministeriets hjemmeside hedder, at 'udvalget for grøn omstilling behandler initiativer og sager på tværs af politikområder med betydning for den grønne omstilling, herunder blandt andet større regeringsudspil og lovforslag'.

Det var med synlig stolthed, at Dan Jørgensen på en energipolitisk konference hos Dansk Industri i oktober kunne forklare, at 'det bliver sådan i fremtiden, at man ikke kan forestille sig en beslutning, der har betydning for det grønne bredt betragtet, (…) uden at den er sanktioneret og koordineret i regeringens grønne udvalg'.

Dan Jørgensen siger i dag, at det grønne udvalg ikke får ændret status eller indflydelse.

- Det grønne udvalg arbejder på fuldt drøn, men det grønne udvalg er jo ikke altid nok. Jeg kan godt bekræfte, at Finansministeriet kommer til at spille en vigtig rolle i forhold til alle spor i forhandlingerne, fordi der er et stort finansieringselement i dem alle.

Klimaministeren påpeger, at det nuværende finansministerium 'er betragteligt grønnere, end det var for et år siden'.

- Og det er jo ikke sådan, at vi kæmper imod hinanden, mit ministerium og Finansministeriet, siger han.

Men ikke desto mindre bør det være klimaministeren og ikke finansministeren, der sidder som tovholder i en taskforce, der handler om klima, mener Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

- Jeg bliver særlig bekymret, når jeg får at vide, at forhandlinger om blandt andet de tunge temaer i klimasammenhæng – energi og industri – også skal forankres i Finansministeriet. Det bør være i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, siger Claus Ekman.

Christian Ibsen fra Concito påpeger, at hvis indholdet i regeringsnotatet står til troende, så er der tale om en 'væsentlig anderledes strukturering af regeringens arbejde på klimaområdet, hvor vi vender tilbage til en verden, hvor Finansministeriet sidder for bordenden ved forhandlingerne'.

- Det afgørende bliver, om den nødvendige klimafaglighed og klimaambition bliver båret med ind, tilføjer Christian Ibsen.

Folketingets partier var tirsdag til såkaldte sættemøder hos Dan Jørgensen, hvor de fremførte deres ønsker og krav til de forestående forhandlinger om klimahandlingsplanen. Her blev man ikke orienteret om den nye klimataskforce, siger Enhedslistens klimaordfører Mai Villadsen, som altså er dybt kritisk over for rollefordelingen mellem finansministeren og klimaministeren.

– Er det ikke en sejr for det grønne, at det nu trænger helt ind i Finansministeriet med denne taskforce?

- Jeg er bange for, at det er en måde at sætte Klimaministeriets faglighed ud af spil og et udtryk for, at man lytter rigtig meget til de økonomiske særinteresser, der i disse dage protesterer over blandt andet Klimarådets anbefalinger om forhøjede CO2-afgifter, siger Mai Villadsen.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094