23948sdkhjf

En god dag for det danske drikkevand

De mindre forburgerejede værker kan trække sig fra den statslige økonomiske regulering

Danmark har i dag en vandsektor i international topklasse, og den bliver nu styrket yderligere med en bred aftale i Folketinget mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Den nye aftale giver sektoren flere penge til at levere rent drikkevand og et styrket fokus på miljø, klima og teknologiudvikling. Der er samtidig enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og det vurderes, at det samlede effektiviseringspotentiale er på 2,5 mia. kr. i 2025 i forhold til 2014.

- Som forbrugernes minister er jeg glad og stolt over, at vi har lavet en aftale, der sikrer danskerne fortsatte og markante effektiviseringer i vandsektoren, samtidig med at selskaberne får flere penge til at investere i rent drikkevand og sikker håndtering af vores spildevand, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Opbakning til forbrugerejerskabet
I aftalen åbnes der for, at vandforbrugerne i de mindre, forbrugerejede vandværker med en debiteret vandmængde under 800.000 kubikmeter kan beslutte at trække deres lokale vandselskab ud af den statslige økonomiske regulering, hvis de for eksempel vurderer, at byrderne ved reguleringen ikke står mål med effektiviseringen.

Det betyder mindre bureaukrati og færre omkostninger på vandværkerne. 

- I Danske Vandværker har vi arbejdet længe for at skabe muligheden for, at vandværkerne kan komme ud af de økonomiske rammer i vandsektorloven. Så jeg er meget glad for aftalen. Jeg er ret sikker på, at den nye aftale på sigt vil gøre det nemmere for de af vores vandværker, som ønsker at lægge sig sammen med nabovandværket. Fremover behøver de jo ikke at frygte at komme over 200.000 kubikmeter leveret vand, siger admnistrerende direktør i Danske Vandværker Susan Münster. 

Da forsyningssikkerheden er altafgørende, vil vandværkerne dog stadig være omfattet af performance benchmarkingen, som blandt andet viser, hvor godt vandværket drives.

Danva
Forliget sikrer også en bedre økonomi i vandsektoren. Aftalen retter op på uhensigtsmæssigheder i vandsektorloven, som kunne gøre vandselskaber økonomisk skrøbelige. Danva er glad for, at politikerne har lyttet til problemet og løst det til glæde for danskernes vand.

- Vandselskaberne havde udsigt til reelt at skulle forholde sig til en økonomisk situation, hvor vandsektorlovens mangler kunne svække deres økonomi. Vi er rigtig glade for, at politikerne har efterkommet vores ønsker, siger Carl-Emil Larsen.

Med den nye politisk aftale, som er en justering af den økonomiske regulering af vandsektoren, vil man tilskynde vandselskaberne til at lånefinansiere mere. De nye regler gør, at vandselskaberne fremadrettet kan få dækket deres afdrag og finansieringsomkostninger også ved stigende reinvesteringsbehov. Vandselskaber med stigende behov vil fortsat blive presset af en årrække med underskud, men over tid bliver omkostningerne nu dækket. Det gjorde de ikke med de hidtidige regler. Det medførte, at vandselskaberne ved opretholdelse af den nuværende service dermed ville opbygge en stadig større gæld, som ville blive faretruende, når de store reinvesteringer, som de fleste vandselskaber står overfor om nogle år, bliver en realitet.

- Forliget afbøder effekterne af manglende omkostningsdækning, som vandsektorloven satte dem i. Det er meget positivt for vandselskaberne og i sidste ende forbrugerne, som på denne måde sikres mere robuste forsyninger, der fortsat kan levere et kvalitetsprodukt til stabile, lave priser også i fremtiden, siger Carl-Emil Larsen og tilføjer:

- Vandselskaberne lånefinansierer allerede i dag i høj grad, ligesom politikerne ønsker det, og har en gæld på ca. 18 milliarder kroner. Men vi er enige i, at der skal findes en balance for, hvor den mest hensigtsmæssige finansiering mellem lån og takster ligger.

Træder i kraft i 2021
Aftalen træder først i kraft i 2021, men energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt forsikrer, at han vil arbejde for, at der kan gives dispensation, så de forbrugerejede vandværker kan komme ud af reguleringen inden da.

Det indeholder aftalen:

  • Parterne er enige om at tilpasse selskabernes økonomiske rammer til selskabernes investeringsbehov. Sammen med fortsatte effektiviseringskrav vil det sikre, at selskaberne kan investere i nødvendigt omfang samtidig med, at effektiviseringspotentialet i sektoren stadig realiseres.
  • Med aftalen lægges et loft over selskabernes opkrævning af finansieringsomkostninger hos forbrugerne. Loftet beskytter forbrugerne og giver samtidig selskaberne bedre mulighed for at lånefinansiere deres investeringer i sektoren til gavn for forbrugerne.
  • Forbrugerne hos mindre, forbrugerejede selskaber får med aftalen mulighed for at fravælge den økonomiske regulering og skattepligt på vandforsyningen. Alle selskaberne vil fortsat være underlagt miljøkrav og indberetning af miljø- og kvalitetsdata.
  • Partierne er enige om, at der fremover skal stilles krav til forbrugertilfredshed og kvalitet med henblik på at sanktionere eller belønne henholdsvis de dårligste og bedste selskaber.

 

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11