Nyt samarbejde skal øge eksporten af biogasløsninger til Nordamerika

| Medlemsnyhed | Indrykket af Innovationsnetværket for Biomasse

Torsdag den 18. januar mødtes repræsentanter fra ni virksomheder fra den danske biogasindustri i Agro Business i Foulum til kick-off på den eksportalliance, der har til formål at realisere vækstpotentialet på det Nordamerikanske marked.

Initiativet er taget af Eksportrådet i Nordamerika i tæt samarbejde med Agro Business Park og INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse. Fra kontorer i Washington DC og Houston vil tre rådgivere fra Eksportrådet de næste år bearbejde nordamerikanske biogasinteressenter med henblik på salg af dansk rådgivning, komponenter, investeringer i anlæg samt turn-key løsninger.

Komplementærer løsninger og kompetencer
Alliancemedlemmerne er screenet og udvalgt så de komplementerer hinanden ift. målgruppen af kunder, der i første fase primært er eksisterende biogasanlæg som enten står stille, ønsker at anvende anden biomasse, ikke producere nok gas eller som ønsker at udbygge.

Gruppen af virksomheder varierer i størrelse og erfaringer på det nordamerikanske marked. Fem ud af de ni virksomheder har salg og referencer i Nordamerika, hvilket selvfølgelig giver Alliancen gode forudsætninger for at få en god start. Om dette udtaler Direktør i Gemidan Ecogi Lars Ravn Nielsen blandt andet:

”Gemidan Ecogi vil via vores engagement i Alliancen være meget stærkere til stede i USA og Canada, hvor vores teknologi til håndtering og udnyttelse af kildesepareret husholdningsaffald er meget relevant. Alliancen passer os godt, da vi ikke selv vil have ressourcer til at starte op alene. På denne måde får vi et forspring. Via samarbejdet og kendskabet til hinanden håber vi også på at Alliancen kan have en positiv effekt på andre markeder end de nordamerikanske. Vi ser meget frem til samarbejdet.” – Direktør i Gemidan Ecogi Lars Ravn Nielsen.

- På den lange bane, slår de danske energiingeniører Trump

Denne udtalelse kom Adm. Direktør for Dansk Energi Lars Agaard med i en artikel i Børsen den 3. november 2017 som kommentar til Trumps skattereform og støtte til den amerikanske kulindustri. Den klare tendens er, at flere stater som New York, Californien og New Hampshire samt globale virksomheder som UPS, Google, Amazon mfl. vil den grønne omstilling, hvilket giver muligheder for dansk eksport af løsninger og kompetencer.

Dansk Energi vurderer endvidere, at USA er det marked i verden, hvor investeringerne i vedvarende energi vokser næst hurtigst - de næste 5 år regner man med, at USA investerer mere i vedvarende energi end Europa. Til trods for det store fokus på vindenergi og til dels fjernvarme, forventes denne udvikling også komme den danske biogasbranche til gode, da biogas kan håndtere og løse udfordringer med affald og miljøet.

Den positive forventning til det amerikanske marked underbygges også af den innovation og eksportanalyse INBIOM, FORCE og Dansk Industri – Bioenergi udarbejdede i december 2017. Her blev respondenterne spurgt om hvilke markeder der var vigtige nu, samt om tre år. Svaret var tydeligt, at virksomhederne forventer, at opprioritere de nordamerikanske markeder: 22% af virksomheder svarede, at USA og Canada var vigtige markeder i dag, mens 58% af virksomhederne vurderede, at de nordamerikanske markeder vil være vigtige om tre år. 

Fyldt aktivitetskalender i 2018
Tovholder på alliancen er Andrew Kessler, Commercial Advisor og Head of Waste Recycling & Biogas hos Eksportrådet i Washington DC. Andrew vil sammen med hans team og INBIOM planlægge og afvikle aktiviteter både i Danmark og USA, og allerede tidligt inde i 2018 er der godt fyldt op med eksportfremmende aktiviteter: I maj og september inviteres 13-15 nordamerikanske biogasinteressenter på ugelange besøg i Danmark, og virksomhederne vil via Eksportrådet være repræsenteret med en fælles dansk stand på BioCycle West Coast i San Diego i marts samt på BioCycle East Coast i Raleigh, North Carolina i oktober hvor der arbejdes på en dansk-amerikansk biogasworkshop. Herudover arbejdes der på en fælles hjemmeside og kommunikationsmateriale, der sammen med en række kundebesøg hver måned vil udgøre aktiviteterne i Alliancen.

Agro Business Park og INBIOMs rolle i Alliancen er at facilitere vidensdeling mellem danske og amerikanske kommuner, stater og universiteter, samt assistere Andrew og resten af teamet med den videre udvikling af samarbejdet.

Yderligere information:
For mere information om medlemskab, priser og alliancens aktiviteter, kontakt Claus Mortensen fra Agro Business Park og INBIOM på cm@agropark.dk eller Andrew Kessler fra Eksportrådet i Washington DC på andres@um.dk.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Innovationsnetværket for Biomasse

c/o Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele
Danmark
Innovationsnetværket for Biomasse

Send til en kollega

0.144