Ny rapport om vækst i blå biomasser og pulje til demonstration af forretnings- og vækstmuligheder

| Medlemsnyhed | Indrykket af Innovationsnetværket for Biomasse

Den nye rapport beskriver potentialerne i de blå biomasser for jobskabelse og vækst i danske virksomheder og indeholder kapitler om tang, skaldyr, materialer og dyrkningssystemer samt anvendelse af blå biomasser til husdyrfoder.

Danske virksomheder har nu mulighed for at søge midler i en nyoprettet pulje til demonstration af forretnings- og vækstmuligheder. Information om puljen findes her

Rapporten er udarbejdet af de tre innovationsnetværk: Innovationsnetværket for Biomasse - INBIOM, FoodNetwork og Dansk Materiale Netværk samt Aarhus Universitet og Teknologisk Institut.

Læs mere og download rapporten her

Kontakt projektleder Kell Andersen, Agro Business Park, kan@agropark.dk, 5190 2550, for mere information.

Fakta
Innovationsnetværket for Biomasse er én af projektpartnerne i projektet: ”Blå Vækst – Optimering af havets afgrøder”, som har fået bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation under opslaget ”Netværkssamarbejde om spirende vækstområder”.

Projektet bidrager til etablering af et dansk vækstcentrum for optimeret og bæredygtig udnyttelse af bioressourcer fra havet og udnyttelse af muligheder for vækst og jobskabelse ved at etablere et samarbejde på tværs af brancherne for fødevarer, biomasse og plastmaterialer.

I projektet deltager foruden Innovationsnetværket for Biomasse også de andre innovationsnetværk FOODNetwork og Dansk Materiale Netværk samt videnspartnerne AU, AAU og TI. 


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Innovationsnetværket for Biomasse

c/o Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8830 Tjele
Danmark
Innovationsnetværket for Biomasse

Send til en kollega

0.107