23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

Når man skal investere i nye tiltag for at spare på energien, er der ofte flere gevinster at hente, end dem som umiddelbart er relaterede til det aktuelle tiltag. En ny standard skal give en metode til, hvordan man får alle de relaterede besparelser systematisk med i sin beregning af energibesparelsesprojekter. Danske interessenter kan være med i arbejdet med udviklingen af standarden.

Kan det betale sig at investere i et energibesparelsesprojekt? Ofte er det ikke kun selve energibesparelsesprojektet, der afgør, om en investering er rentabel, men også de relaterede besparelser, som er afledt af energibesparelsesprojekt. Relaterede besparelser er besparelser, som ikke kun er relaterede til selve energibesparelsen.

- Det kan fx være, at dit energibesparelsesprojekt også har en driftsmæssig indvirkning på virksomheden. Så hvis du udskifter til noget, der ikke kræver lige så meget drift, så sparer du desuden mandetimer. Det kan også være en installation til regulering af lys og luft, hvor det ud over besparelse af energi bidrager til sundhed, fordi du samtidigt skaber bedre forhold for de ansatte og på den måde øger arbejdsglæden, effektiviteten og sparer sygedage, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Relaterede besparelser kan være strategisk afgørende

Når man får alle de medfølgende besparelser med i sit investeringsbudget, kan det tit være dem, som gør forskellen. Så hvis du fx skal ud at låne penge eller skal have andre til at finansiere og vurdere, om projektet er rentabelt, så kan de relaterede besparelser have en strategisk indflydelse og er derfor vigtige at få med.

- Forestil dig et eksempel med et vandbassin med en reguleret temperatur. Her kan du spare energi på opvarmningen ved at dække bassinet til med en dug. Men selve dugen er dyr, og kan det så svare sig? Men hvis du i din beregning også kan tage højde for, at dugen vil reducere vandfordampning, og hvis der ovenikøbet er kemikalier i vandet, så kan du medregne en besparelse på både den mængde vand og kemikalier, som du ellers skal fylde i jævnligt, forklarer Christine Weibøl Bertelsen og fortsætter:

- På kan måde kan det netop være de to sidstnævnte ting, der har en afgørende betydning for, at en finansiering af den nye dug er rentabel. Og kigger man på det fx med tanke på bæredygtighed, så nedbringer man ikke bare energiforbruget, men også det øvrige forbrug.

Værktøj til at få de ”usynlige” besparelser med

Standarden bliver et metodisk rammeværk til at identificere og kvantificere værdierne ved energibesparelsesprojekter samt de finansielle og kommunikative værdier ved projekterne. Således vil standarden favne bredere end energi, så man kan tage højde for de øvrige besparelser. Det kan også være besparelser, som kan være svære at dokumentere, såsom en ændret adfærd hos medarbejderne, som vil resultere i besparelser af andre ressourcer. Disse besparelser skal standarden også give virksomheder og organisationer værktøjer til at synliggøre, så de kan regnes med i den finansielle vurdering af energiinvesteringen.

Standarden vil være relevant for alle typer virksomheder og organisationer, som gerne vil foretage energiforbedringer og synliggøre deres indsats i forhold til bæredygtighed.

Få indflydelse på det europæiske udviklingsarbejde

Det danske udvalg for energiledelse, ESCO og energieffektivitet, S-432, er med i det europæiske arbejde med at udvikle standarden. Arbejdet er netop gået i gang, og standarden forventes færdig om tre år.

Ønsker du at få indflydelse på den kommende standard og deltage i udviklingsarbejdet, har du mulighed for at være med, eftersom arbejdet går i gang nu. Det kan fx være interessant for rådgivere inden for energi, miljø og bæredygtighed, virksomheder, som beskæftiger med disse områder, forsyningsselskaber og energitjenestevirksomheder, som finansierer implementeringer af det energibesparende udstyr, samt finansieringsinstitutter m.fl.

Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Københavns Kommune
Danmark
CVR nummer: DK11733212
P nummer: 1002911209

Kontaktperson

HSØ
Helena Schou Østergaard
hso@ds.dk

Send til en kollega

0.063