23948sdkhjf

Vindmøller – ændres de skattemæssige afskrivninger?

| Medlemsnyhed | Indrykket af Momentum Gruppen A/S

Forslag om ændring af skattemæssige afskrivninger på vindmøller Regeringen har i forbindelse med den nye finanslov stillet forslag om at ændre afskrivningssatsen for nye vindmøller på over 1 MW fra 25 % til 15 %.

For nye møller som opsættes efter 1/1 2013 kan der således kun afskrives 15 %. Samtidigt foreslås det, at vindmøller med en kapacitet på over 1 MW, som vælges afskrevet efter de nye regler hvor anskaffelsessummen opgøres til 115 %, opgøres på en særskilt saldo og afskrives med en sats på højest 15 % jfr. afskrivningslovens § 5 D.

Baggrund for forslaget:
De gunstige afskrivningsregler, i kombination med gunstige tilskudsordninger for vindmøller, vurderes i perioder at have resulteret i en utilsigtet begunstigelse af danske investeringer i bl.a. tyske vindmøller. Ved at tilpasse afskrivningsreglerne for vindmøller, så de er i bedre overensstemmelse med den faktiske værdiforringelse, reduceres risikoen for sådanne utilsigtede samspilseffekter mellem udenlandske tilskud og den danske beskatning. En afskrivningssats på 15 % betyder, at en vindmølle fremover er skattemæssigt afskrevet med ca. 95 % efter 18 år.

Vedtages forslaget, får det selvsagt indflydelse for de investorer som af skattemæssige årsager agter at investere i vindmøller over 1 MW fra 1/1 2013 og fremad.

Da Momentum Gruppen A/S i forvejen har som forudsætning, at projekterne skal være økonomisk rentable uden inddragen af skatteelementet, får det kun mindre effekt på Momentum Gruppen A/S’ fremtidige investeringsprojekter.

Du er velkommen til at kontakte direktør Kim Madsen, Momentum Gruppen A/S, for en drøftelse af de eventuelle effekter en vedtagelse af lovforslaget vil have for din tilsigtede investering i vindmøller.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Momentum Gruppen A/S

Københavnsvej 4
4000 Roskilde
Danmark
Momentum Gruppen A/S

Send til en kollega

0.164