23948sdkhjf

Nyt filtersystem blev en god forretning - tilbagebetalingstid mindre end 1 år

| Medlemsnyhed | Indrykket af BIN-X

Investering i EnwaMatic® vandbehandling på kølekreds betød mange besparelser hos FJ Industries - tilbagebetalingstiden var mindre end 1 år.

Økonomiske konsekvenser i produktionen

For et års tid siden døjede FJ Industries med stop på deres maskiner og anlæg på grund af for varmt kølevand i deres vandbaserede kølesystem. Problemerne bestod i, at slam og biomateriale satte sig fast i filtre, rør, vekslere og køleflader, hvilket resulterede i dårlig varmeovergang og tilstopning og i mange tilfælde produktionsstop.

Carlo Christiansen, produktionschef hos FJ Industries stod over for en beslutning, om at skulle udvide deres kølekapacitet og de omkostninger det ville medføre.
Mulighederne blev undersøgt og gennem rådgivning og dialog med EnwaBin-X, der producerer EnwaMatic®-systemerne, blev det besluttet at installere et EnwaMatic®-system til kontinuerlig oprensning og regulering af vandkvaliteten i FJ Industries’ kølesystem.

Biofilm og bakterievækst er en stopklods

Biofilm er dannet af bakteriel forurening, sammensat af algeceller og mikrobielle celler, der sætter sig på ujævne overflader, eller overflader med eksisterende begroning. Dette udgør egnede vækstbetingelser for biofilm. Biofilmen kan producere syre, der forårsager lokale grubekorrosioner. Biofilmtilvækst giver også effektivitetsforringelse og risiko for produktionsstop.

Enwa Bin-X udtog i samarbejde med FJ Industries vandprøver, der blev analyseret hos Eurofins for pH, indhold af suspenderede stoffer, (partikulær forurening), jern og kobber, der er indikatorer for tæring. Resultaterne var alarmerende. Allerede efter få ugers drift viste prøverne en betydelig forbedring på vandets kvalitet og efter indkøringsperioden på 3 måneder var hele kølesystemet i balance. Vandets pH værdi var justeret op til en værdi på 9,5 og vandet er nu helt klart og uden spor af metalioner.


Produktionsstop og tilstoppet kølesystem er fortid

Carlo Christiansen er på FJ Industries vegne en glad mand, der ikke længere skal anvende ressourcer på at rense filtre og vekslere og foretage omfattende daglige driftsarbejder. Og med de økonomiske vilkår, der gælder for en produktionsvirksomhed, betyder det, at man på denne måde har sikret sig mod fremtidige ubehagelige overraskelser som følge af tæring af rør, ventiler og maskinanlæg.

Et meget vigtigt forhold, er vi har sparet en investering af et helt nyt køleanlæg, som ikke er helt uvæsentligt set ud fra effektiviteten i produktionen.
Som en sidegevinst har vi også fået rene rør, kølere og vekslere samt færre udgifter til reparation.

Sådan fungerer EnwaMatic®-systemet, der løser FJ Industries’ problem

EnwaMatic® behandler vandet i et lukket kredsløb ved at filtrere vandet gennem en filtermasse. Filtermassen filtrerer suspenderet stof væk fra kredsløbet og reaktionsmassen regulerer vandets pH, hårdhed og alkalitet og forhindre korrosion. Filtermassen forebygger/forhindrer også bakterievækst og biofilm i anlægget. Hele denne proces er selvregulerende.

Fordelene ved at tilknytte EnwaMatic til et vandkredsløb er:
- Naturlig bakteriebarriere
- Reducerer energiforbruget
- Lavere driftsudgifter
- Fuld korrosionsbeskyttelse
- Automatisk regulering af pH-værdien
- Regulering af vandets hårdhed
- Ingen brug af kemikalier


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
BIN-X

Møllevej 9, K1
2990 Nivå
Danmark
BIN-X

Kataloger m.v.

Send til en kollega

0.094