23948sdkhjf

Råvarepriserne i metalbranchen er på himmelflugt

| Medlemsnyhed | Indrykket af Atradius

De stigende metalpriser er en udfordring for mange virksomheders forretningsmodel og samtidig en ”bombe” under likviditeten. Den pressede likviditet øger risikoen i et usikkert globalt marked.

Om forfatteren: Ann-Louise Lund Poulsen er brancheekspert i energi, industri og IT og ansat i Atradius. Her har hun fokus på at hjælpe virksomheder med risikostyring, herunder at sælge sikkert på kredit.

I det seneste år har vi set råvarerpriser som stiger og stiger. I metalbranchen er priserne eksploderet. Den pris, man betalte sidste år, er i mange tilfælde fordoblet.

Jeg har diskuteret dette mange gange med mine kunder, for hvad betyder det for aktørerne i metalbranchen?

Mange har hidtil sourcet stål fra Kina, som er verdens største stålproducent. Imidlertid er stålefterspørgslen i Asien steget kraftigt, hvilket på den ene side har hævet prisen på stål og på den anden side betydet mindre stål til eksport.

For nylig har Kina derudover fjernet statsstøtten på 13 % til de kinesiske virksomheder, som eksporterer stål til Europa, så stålprisen, som allerede var udfordret, blev med ét de facto 13% højere. Sourcing fra Kina er blevet en udfordring.

Det betyder, at der i stedet sources fra værker i Europa. Man kunne tro, at det betød bedre leveringstider, da transporten til Danmark er kortere fra Europa end fra Kina, men som oftest er det det stik modsatte.

Den voldsomt øgede efterspørgsel sætter de europæiske værker under et betydeligt pres og giver i sidste ende lange leveringstider. Nogle gange er det endda nødvendigt at acceptere forudbetaling som betalingsbetingelse for overhovedet at få lov til at lægge en ordre og dermed sikre sig en leverance.

Konsekvensen er en likviditet i knæ: Kunderne er nødt til at købe stål og andre råvarer ind til en længere tidshorisont, for hvem ved, hvornår der igen er mulighed for at få en ordre igennem? Dette betyder større indkøb i både mængde og pris.

Det presser likviditeten.

Større indkøb med lang tidshorisont er lig med et større råvarelager her og nu, som igen betyder større kapitalbinding i lageret. Igen er likviditeten presset. Og kan man overhovedet være sikker på at få afsat de indkøbte råvarer, når der indkøbes til en lidt mindre nær fremtid? Det kommer an på forholdet mellem kunde og kundens kunder.

Har sidstnævnte på sin side bundet sig til fremtidige ordrer? Eller foregår kundens indkøb på forecast?

Risikoen er til at tage og føle på. I denne tid er der behov for at strække sig lidt for at få det hele til at løbe rundt, men har man råd til det? For hvad hvis en af slutkunderne lige pludselig ikke har været polstret nok og ikke kan honorere de aftaler, som er indgået?

Som det helt store risikobæst inden for metalprisstigningen: Hvornår knækker priskurven? Prisstigningen synes ikke at kunne fortsætte på længere sigt, og priserne vil sandsynligvis før eller siden falde igen, men hvornår det sker er mere usikkert. Risikoen for at ende med et dyrt indkøbt varelager, som end ikke kan sælges til indkøbspris er overhængende.

I de dialoger, jeg har med mine kunder, udmønter ovenstående sig i et behov for forsikring for større summer end tidligere samt et behov for forsikring i længere tid. Dette på virksomheder, som ikke nødvendigvis er blevet mere kreditværdige i det risikofyldte marked, vi er i lige nu; måske snarere tværtimod. Dette udgør endnu en udfordring.

Andre udfordringer, som jeg end ikke har nævnt er udfasning af statsgarantien, Brexit og handelskrige. Det er ud fra en betragtning om, at det ikke altid er godt at overkrydre maden, men det er klart at disse udfordringer ikke reducerer det risikobillede vi kigger ind i.

Hvis jeg skal komme med en enkelt anbefaling, så er det TAG STILLING!

Tag stilling til det risikoscenario, I arbejder I, og til hvordan I håndterer risikoen. Har I behov for at reducere risikoen, så afsøg mulighederne for, hvordan I gør det, for dermed at være bedre rustet til at håndtere den næste periode i usikkerhedens tegn, som forhåbentlig vil vise sig kortere end den periode, vi allerede har været igennem.

Kontakt brancheekspert Ann-Louise Lund Poulsen på:

T: +45 2925 7349

M: ann.louise.lund.poulsen@atradius.com


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Atradius

Sjællandsbroen 21
2450 København SV
Danmark
Atradius

Send til en kollega

0.079