23948sdkhjf

Grøn fjernvarme er kommet for at blive

| Medlemsnyhed | Indrykket af LOGSTOR A/S

Med udvikling af kapper til fjernvarmerør helt eller delvist produceret af genbrugsmateriale er vi godt på vej mod en mere bæredygtig fremtid.

 

Miljøfordelene
Til kapperne på præisolerede fjernvarmerør anvendes HDPE (High Density Polyethylene).

Der vil være en CO2 besparelse ved genbrug af HDPE affald frem for anvendelse af ny HDPE. Dette kommer af, at den brugte energi til at producere HDPE granulat til vores produktion er større, når der produceres granulat fra olie end når der produceres granulat fra affalds HDPE inklusiv transport.

Der spares 1,6 kg CO2 per kg HDPE hvis genbrugsmaterialet er fra Europa. Der refereres til Ecoinvent 3,5. Samtidig spares på jordens ressourcer ved så vidt muligt at undlade at udvinde olie fra undergrunden.

Hvad er der i det for energiselskabet?
For energiselskabet, som er ejer af fjernvarmeledningsnettet, vil det være en afgørende forudsætning, at anvendelse af genbrugsplast i kappen ikke kompromitterer kvaliteten af det færdige produkt og levetiden af ledningsnettet.

Det er derfor afgørende, at det dokumenteres, at kappen der er produceret af genbrugsplast opfylder nøjagtig de samme krav som kapper, der er produceret af ny plast, og dermed også har de samme langtidsegenskaber.

Når dette grundlæggende krav er dokumenteret og opfyldt, vil værdien for energiselskabet ved at anvende produkter, der er produceret af genbrugsmaterialer, være en styrkelse af miljøprofilen:

 • I relation til forbrugerne
 • I relation til myndighederne
 • I relation til andre opvarmningsformer af boligmassen og en styrkelse af fjernvarmens konkurrenceevne
 • En CO2 besparelse på 1,6 kg CO2 per kg genbrugs HDPE


Anvendelse af genbrugsmaterialer er er et varmt emne, og der kan forventes pres fra borgerne i fremtiden.

Den Europæiske standard EN253:2019
Den europæiske standard EN253:2019 giver udfordringer i forhold til at starte rejsen mod at anvende genbrugsplast fra ekstern kilde.

EN253:2019 definerer følgende i forhold til krav til kappematerialet: ”Only clean, not degraded, rework material, generated from the manufacturer’s own production, shall be used”

Formålet med dette krav har selvfølgelig været at sikre, at der kun anvendes HDPE materiale med den rette kvalitet, hvilket selvfølgelig har været en fin tanke, men det er dette krav LOGSTOR gerne vil udfordre og på sigt ændre. Det vigtige må være, at når man anvender genbrugsplast, så sikrer man den rette kvalitet, som opfylder alle øvrige krav i standarden.

LOGSTOR har derfor startet processen med at ændre standarden, så den tillader anvendelse af genbrugsplast fra ekstern leverandør. Vi har således indgivet forslag vedrørende dette til den tekniske komité for de europæiske standarder for præisolerede rør, og der arbejdes nu med dette i de Europæiske Standardiseringsgrupper.

Dokumentation for den høje kvalitet
I overensstemmelse med kravene i den europæiske standard EN253 skal kapperne på de enkelte produktionslinjer, hvor der anvendes genbrugsplast fra ekstern leverandør, testes i forhold til en såkaldt typetest.

I typetesten testes kappen i forhold til krav på følgende parametre:

 • Carbon black content (2.5 %+/-0,5)
 • Carbon black dispersion
 • Melt flow rate
 • Thermal stability (OIT)
 • Dimensions of casing (nominal outside diameter, wall thickness)
 • Appearance and surface finish
 • Heat reversion
 • Stress crack resistance
 • Impact resistance


LOGSTOR har gennemført disse tests og dokumenteret at alle krav i EN253 er overholdt på vores aksial konti produktionslinje, hvor vi producerer enkeltrør og TwinPipe med diffusionsspærre i kappedimensionsområdet Ø90 – 315 mm og på vores produktionslinje for traditionelt producerede rør, enkeltrør og TwinPipe i kappedimensionsområdet ø90 – ø710 mm.

Kvalitetskontrol af genbrugsplast fra ekstern leverandør
Hver ny leverance af genbrugsplast fra ekstern leverandør bliver testet i vores laboratorie forhold til kravene i materialespecifikationen og batchen frigives først, når det er dokumenteret, at alle krav er overholdt i testen og dokumenteret i et 3.1 certifikat.

Starten på rejsen med anvendelse af genbrugsplast
LOGSTORs første projekt med anvendelse af genbrugs plast fra ekstern leverandøre var et projekt som blev etableret i 2019. Det var et mindre projekt med en stikledning i TwinPipe ø75x76/250, ca. 100 m til forsyning af Klimatoriet i Lemvig. Klimatoriet er Danmarks internationale klimacenter.

Genbrugsplasten til dette projekt kom fra en lokal virksomhed i Lemvig, Plastix, som oparbejder genbrugsplast af gamle fiskenet. Lemvig Varmeværk er ejer af fjernvarmeledningsnettet og var til dette pilotprojekt i fuld overensstemmelse med, at der blev anvendt ekstern genbrugsplast i et miks med ny HDPE til produktion af kappen på det præisolerede rør.

Pilotprojekt ved Aalborg Forsyning

 • Distributionsnet i Storvorde og Sejlflod, gaskonvertering
 • 30 km TwinPipe, serie 3, dimension ø33 – ø168
 • Kappen lavet af 100% genbrugs HDPE
 • Aksial konti med diffusionsspærre
 • Traditionelt producerede rør
 • BandJoint
 • AluFlex som stikledninger

 
Endnu et grønt samarbejde med Lemvig Varmeværk

 • Transmissionsledning fra Lemvig til Rom og distributionsnet i Rom
 • 2 km TwinPipe, serie 3, ø26 – 139
 • Kappen lavet af 100% genbrugsplast
 • Aksial kontirør med diffusionsspærre
 • Traditionelt producerede rør
 • BandJoint
 • AluFlextra som stikledninger

 
For yderligere informationer kontakt:
Christian Schrøder, Salgsdirektør                                                       
+45 99661006 / csc@logstor.com
Peter Jorsal, Product & Academy Manager
+45 99661105 / pjo@logstor.com


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
LOGSTOR A/S

Danmarksvej 11
9670 Løgstør
Danmark
LOGSTOR A/S

Send til en kollega

0.109