23948sdkhjf

Energirenovering af bygninger er ikke nok

| Medlemsnyhed | Indrykket af EL:CON A/S

Hele 40 % af Danmarks samlede energiforbrug kommer fra energiforbruget i bygninger, så besparelsespotentialet er enormt.

Hvis vi skal kunne indfri regeringens klimamål, er vi nødt til at tænke mere langsigtet og satse på intelligent styring af energiforbruget i bygningerne. Hele 40 % af Danmarks samlede energiforbrug kommer netop fra energiforbruget i bygninger, så besparelsespotentialet er enormt.

Hos den landsdækkende installationsvirksomhed EL:CON A/S har man længe været i gang med at udvikle løsninger inden for grøn omstilling.

”Vi står over for en stor og vigtig opgave med at understøtte og efterleve de opstillede klimamål, og et af værktøjerne til at nå målene er at gøre den danske bygningsmasse mere energieffektiv og intelligent ved at anvende data og teknologi”, fortæller Jens Christian Lundholt, der er direktør for specialkompetencer i EL:CON.

Den intelligente bygning har mange fordele
Der er mange fordele ved at gøre bygninger intelligente. Gennem optimering af funktioner og ressourceforbrug, herunder energiforbrug og vedligeholdelse, kan den intelligente bygning gøres omkostningseffektiv.

Den intelligente bygning er også fleksibel og kan tilpasses ændrede behov. Intelligente bygninger handler nemlig ikke kun om energieffektivitet, men har også fokus på brugernes behov. Det kan være ved booking af møderum, personlig komfort, behovsstyret generel komfort, bæredygtig adfærd, databaseret energi- og miljøstyring/-ledelse, prædikativ styring, mere effektiv fejlfinding, databaseret vedligehold, rengøringsplan, datasikkerhed og energi- og ressourceeffektivisering.

Derudover dokumenterer den intelligente bygning løbende forholdene i bygningen, hvilket betyder, at relevante alarmer sætter driftspersonalet i stand til hurtigt at kunne udbedre fejl og mangler.

Lancerer fire nye løsninger
EL:CON har de seneste år oplevet en støt stigende efterspørgsel fra kunder på både rådgivningsdelen og den udførende del af energieffektiv omstilling og har netop lagt sidste hånd på en række konkrete, bæredygtige tiltag, der skal hjælpe dansk erhverv, industri og det offentlige Danmark med at gøre klimamålene til virkelighed. De fire løsninger er et grønt energitjek, et servicesamarbejde, en hosting løsning samt data analytics.

  • Med et grønt energitjek af bygningsdriften får kunden overblik og det rette grundlag at træffe bæredygtige beslutninger på. Med overblikket i hånden kan man finde ud af de mulige besparelser, hvordan man opnår bedre komfort og hvordan man opnår bedre bygningsdrift.

  • Servicesamarbejdet giver kunden et systematisk overblik over deres anlægstilstand samt over mulige energi- og komfortforbedringer. EL:CON gennemgår kundens anlæg med faste intervaller og sikrer løbende opdateringer af deres system, så de får overblik og stabil økonomi.

  • Med hosting af CTS og BMS hovedcentre tilbyder EL:CON at varetage driften af kundens CTS/BMS-anlæg, så der frigøres og spares ressourcer hos kunden til andre opgaver. EL:CON kan overvåge anlægget ugentligt i forhold til det ønskede interval og håndtere driftsændringer.

  • Data analytics konverterer kundens data til indsigt, som bruges til at hjælpe kunden med at få alle de gevinster, der er ved øget brug af data og digitalisering i deres bygningsdrift. Det kan for eksempel være forbedret sikkerhed, komfort og energiforbrug samtidig med at risikoen for nedetid og driftsstop minimeres.

”Vores forhåbning er, at vi med de nye løsninger kan være med til at flytte fokus fra CTS anlæg til BMS, binde komponenter sammen, sikre dataopsamling og levere både sikringsdel og opkobling, altså levere en komplet løsning til vores kunder, som understøtter deres arbejde med at gøre bygningerne intelligente”, slutter Jens Christian Lundholt.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
EL:CON A/S

Ryhavevej 50
8210 Aarhus V
Danmark
EL:CON A/S

Send til en kollega

0.062