23948sdkhjf

Kend kravene til brandsikring af ventilationsanlæg i BR18

| Medlemsnyhed | Indrykket af Dansk Standard

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, udkom sidste år i en ny version, og siden er der kommet en række præciseringer til. Bygningsreglementet henviser til standarden, som derfor er vigtig at kende, når man skal efterleve kravene.

Hør mere på Dansk Standards webinar 22. januar.

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, som indgår i BR18, udkom i en ny udgave i september 2019
og efterfølgende er der udgivet to tillæg med en række væsentlige præciseringer.

”Hvis du arbejder med ventilation, er der en række krav i BR18 til projektering, udførelse, drift og vedligehold,
du skal overholde. De væsentligste krav, når det kommer til brandsikring, finder du i standarden DS 428 og i
de to tillæg”, siger Charlotte Vartou Forsingdal, konsulent i Dansk Standard.

Overordnet indeholder standarden DS 428 en række krav for at opnå en forsvarlig brandteknisk sikkerhed og
funktion af ventilationsanlæg. Byggeskikken har de senere år ændret sig mod tættere og højere byggeri. Det
betyder bl.a., at der i etagebyggeri bliver indført flere decentrale ventilationsanlæg, som installeres i hver
lejlighed, i stedet for ét stort centralt ventilationsanlæg. Det stiller nye krav til brandsikkerheden, så der
opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau, der bl.a. skal forhindre, at røg kan sprede sig fra rum til rum og til flere
ventilationsanlæg i ejendommen.

”Standarden tager højde for nye byggeskikke, nye materialer, nye decentrale anlæg og den seneste teknologi.
Kravene er i videst muligt omfang funktionsbaserede, og samtidig er standarden blevet mere brugervenlig
end tidligere, fordi teksten er opdelt i farver efter formål”, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal.

Standarden er bygget op af tekst i tre forskellige farver som en hjælp til de forskellige måder at anvende den
på:

  • Funktionskrav er skrevet med sort tekst.
  • Standardmetoder for opfyldelse af funktionskravene står med blå tekst.
  • Vejledning til, hvordan man kan beregne og dokumentere, er med orange tekst og er til brug for
    komplicerede byggerier som fx etagebyggeri

Den nye version af standarden er desuden udvidet til også at omfatte:

  • Brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag.
  • Garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe.
  • Mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Vil du vide mere om bygningsreglementets krav til brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, samt hvordan
du læser og anvender standarden i praksis, så tilmeld dig Dansk Standards webinar om brandsikring af
ventilationsanlæg 22. januar her: www.ds.dk/brandsikring

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos Lisa Klæsøe, presseansvarlig i Dansk Standard på lio@ds.dk
eller 27 12 93 69.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Dansk Standard

Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Danmark
Dansk Standard

Send til en kollega

0.094