23948sdkhjf

Vindmøllebranchen samfundsbidrag steg i 2018

| Medlemsnyhed | Indrykket af Wind Denmark

Wind Denmark har for anden gang analyseret vindmøllebranchens samfundsbidrag, og resultatet viser, at samfundsbidraget er steget mærkbart i form af både samlet omsætning, beskæftigelse og skatteindtægter.

Vindmøller er en unik dansk styrkeposition og udgør en betydelig andel af den danske eksport, økonomi og beskæftigelse. 

Wind Denmark analyserer hvert andet år den danske vindmøllebranches samfundsbidrag. Den seneste analyse, gældende for 2018, viser, at branchen øgede sit bidrag til samfundet markant. Bl.a. er den samlede beskæftigelse i Danmark som følge af vindmøllebranchens tilstedeværelse vokset fra godt 85.000 årsværk i 2016 til godt 94.000 årsværk i 2018, og i samme periode er den samlede omsætning, der genereres direkte, indirekte og afledt som følge af vindmøllebranchen, vokset med 35 mia. kr. til samlet set 275 mia. kr.

I 2018 var vindmøllebranchen ansvarlig for 4 pct. af Danmarks BNP, svarende til 91 mia. kr., viser Wind Denmark's analyse, der er lavet af DAMVAD Analytics. Analysen viser ligeledes, at vindmøllebranchen i 2018 samlet set betalte 29 mia. kr. i diverse skatter, hvilket er en stigning på 3,6 pct. ift. 2016, hvor der blev betalt 28 mia. i diverse skatter. 

”For mange danskere er vindenergi synonym med Danmarks rolle som grønt foregangsland og noget, der både vækker stolte følelser og giver penge på lønsedlen. De nye tal viser, at vindmøllebranchens bidrag til den danske økonomi og beskæftigelse er gået frem og i 2018 var med til at sikre beskæftigelse til 94.000. Tallene viser med al tydelighed, at mod hos politikere og virksomheder til at foretage grønne satsninger betaler sig - også når man ser på det ud fra et økonomisk perspektiv,” siger Martin Risum Bøndergaard, politisk chef i Wind Denmark og fortsætter:

”I dette årti vil vi i Danmark og resten og verden forventeligt gennemgå et regulært jobboom i de sektorer, der arbejder med vedvarende energi og grøn omstilling, og det forventer jeg også vil tegne sig som et tiltagende positivt aftryk i den danske økonomi.”

Kommunal skatteindtægt til vejrs
Wind Denmark har opgjort indbetalingerne af kommunal indkomstskat i landets kommuner, og fra 2016 til 2018 er Aarhus den kommune, der har oplevet den største fremgang i indtægter fra personer, der arbejder direkte i vindmøllebranchen, hvilket i 2018 var 30.855 årsværk.

Aarhus fik i 2018 138 mio. kr. i kommunekassen, mens det i 2016 var 111 mio. kr. Fremgangen på 27 mio. kr. gør Aarhus til den kommune, der har størst værdi af vindmøllebranchen målt i kroner og ører. Målt i procent er det Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande, der har størst værdi af at være hjemkommuner for ansatte i vindmøllebranchen, og begge kommuner fik i 2018 omkring 5,5 pct. af deres kommunale indkomstskatter fra ansatte i vindmøllebranchen. I 2018 fik top 10 kommunerne 95 mio. kr. mere i kommunale indtægter fra vindmølleindustriens ansatte, sammenholdt med 2016. Odense Kommune har i 2018 afløst Silkeborg Kommune i top ti.

”Vindmøllebranchen er til stede i hele landet som konsekvens af, at der står vindmøller på tværs af landet. I Jylland især produceres til eksport, og det gavner den lokale økonomi mærkbart. Selvom vindmøller i stort omfang produceres til eksport, så er det afgørende, at vi også i Danmark opstiller og ibrugtager den nyeste teknologi, og derfor er det glædeligt, at maksimumhøjden på vindmøller blev fjernet sidste år, så kommunerne nu har friere rammer til at anvende den nyeste teknologi med tilhørende højere produktion af grøn energi,” afslutter Martin Risum Bøndergaard.

Wind Denmark udgiver sin samfundsanalyse hvert andet år. 

Medlemsnyhed

Indrykket af
Wind Denmark

Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
Danmark
Wind Denmark

Send til en kollega

0.08