23948sdkhjf

Centralisering af oliefri vakuumforsyning

| Medlemsnyhed | Indrykket af Busch Vakuumteknik A/S

Centralisering af vakuumforsyning med en tørtløbende vakuumteknologi, også kaldet oliefri vakuumteknologi, kan give store omkostnings besparelser, hvis gjort rigtigt.

Koncept, design og realisering af centrale vakuumforsyninger er en af Busch 'kernekompetencer.
Tusindvis af sådanne vakuumsystemer er i drift over hele verden. En bred vifte af driftsprincipper anvendes til generering af vakuum i de enkelte vakuumpumper. Ud over oliesmurte R5 lamelvakuumpumper kan der også anvendes tørkompresserende vakuumsystemer, med f.eks. COBRA NX skruevakuumpumper. Operatørerne af disse centrale vakuumsystemer, sætter stor værdi i den helt rene udstødningsluft (som er fri for forurenende stoffer), den ekstremt lave vedligeholdelsesindsats, og den energieffektive drift i forbindelse med pumpens hastigheder og vakuumniveauer justeret præcist efter proceskravene.

Centraliseringen af vakuumforsyningen i en virksomhed bør overvejes seriøst, hvis flere processer eller maskiner kræver vakuum. Med COBRA NX skruevakuumpumpen kan Busch konfigurere komplekse vakuumsystemer til mange anvendelser. Disse vakuumsystemer anvendes, når der kræves absolut ren udstødningsluft, eller når forurening mellem det pumpede medium og drift væsken skal undgås for enhver pris. Dette er tilfældet indenfor eksempelvis vakuumgenerering til forsknings- og udviklingsafdelinger, laboratorier, produktionsområder i semiconductor industrien eller i områder hvor hygiejne er kritisk, såsom i medicinalindustrien

Busch tilpasser designet af et sådant centralt vakuumsystem (figur 1) til den specifikke anvendelse. Hovedmodulerne er COBRA NX skruevakuumpumper, hvis arbejdsprincip ikke kræver driftsvæsker. Vakuumsystemer som disse kan tilpasses til den ønskede pumpehastighed ved at vælge den passende størrelse og antal COBRA NX. Ved at også anvende vakuum boostere er det muligt at øge pumpehastigheden og vakuumniveauet omkostningseffektivt og effektivt (figur 2).

COBRA NX skruevakuumpumper (figur 3) kan betjenes uden driftsvæsker, da de bevægelige dele ikke kommer i kontakt med hinanden. I vakuumpumpens cylinder roterer skruerotorerne i modsatte retninger. Det pumpede medium er fanget mellem cylinderen og skruekamrene, hvor det komprimeres og transporteret til gasudløbet. Der er en meget lille afstand mellem skruerne og huset, så de enkelte komponenter ikke rører hinanden. Dette betyder, at der ikke er friktion, hvilket ellers ville kræve et smøremiddel anvendt i kompressionskammeret. Den nyudviklede skrueprofil og den uhindrede gasudladning sikrer jævn temperaturfordeling i hele pumpehuset, hvilket medfører en lavere termisk belastning og en længere levetid.

COBRA NX skruevakuumpumper kræver lavere motorkraft end oliesmurte vakuumpumper eller væskeringsvakuumpumper. En yderligere fordel er, at COBRA NX skruevakuumpumper kan udstyres med en frekvensstyret motor, som muliggør behovstyret drift. Dette kan føre til yderligere energibesparelser i forhold til en decentraliseret vakuumforsyning. I decentraliseret vakuumforsyning skal hver enkelt vakuumpumpe være designet til at imødekomme den maksimale efterspørgsel hos kunden.

Men i praksis er det ofte tilfældet, at maksimal effekt sjældent kræves samtidigt af alle vakuumforbrugere. Den centrale vakuumsystem styring tillader kun det nødvendige antal af vakuumpumper er i drift, så det matcher den faktiske efterspørgsel. Gennem frekvensstyring kan disse være i drift, ved endnu lavere energiforbrug. Ved at anvende denne tørre vakuumteknologi og efterspørgselsdrevet styring kan centrale vakuumsystemer opnå energibesparelser på op til 60 procent.

Ud over energibesparelser er der også en reduktion i driftsomkostningerne:
Vedligeholdelse reduceres til et minimum takket være den kontaktfri drift.
Kun gearolie skal skiftes hver 8.500 driftstimer eller en gang om året.

COBRA NX skruevakuumpumper er vandkølet. Dette muliggør nem brug af pumpens affaldsvarme.
Alle vakuumpumper kan fx tilsluttes et fælles kølevandskredsløb og afkøles via en varmeveksler, hvorved der opvarmes varmt vand til andre anvendelser i anlægget.

Centrale vakuumsystemer skal altid tilpasses individuelt til applikationen og de særlige forhold på stedet. Busch vakuumeksperter har mange års erfaring med design og realisering af sådanne faciliteter i en lang række industrier.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Busch Vakuumteknik A/S

Parallelvej 11
8680 Ry
Danmark
Busch Vakuumteknik A/S

Billeder & videoer

Cutaway tegning af en COBRA NX skruevakuumpumpe

Send til en kollega

0.126