Byggeri Elektronik Energi Fødevare Fødevare SE Metal COM Metal Metal NO Metal SE Detail Træ/Møbler Overblik  
 

Hul i solcelleloven lukkes med øjeblikkelig virkning

- Af Heidi Sejlund

Partierne bag energiforliget har besluttet at sænke støtten til store kommercielle solcelleparker.

Modelfoto/Colourbox.
Justeringen bliver lavet for at lukke et hul i loven og forhindre et stort spild af støttekroner på bekostning af de øvrige elforbrugere, oplyser klima-, energi- og bygningsministeriet.

Med solcelle-aftalen fra november sidste år får ejere af solcelleanlæg op til 400 kW en forhøjet afregningspris. Hvis anlægget bliver nettilsluttet i år, får man således 130 øre/kWh i 10 år for strøm, der leveres til elnettet.

De seneste måneder er der opstået planer om at bygge en række meget store solcelleparker på bar mark. Bag projekterne står kommercielle aktører, der omgår loftet på 400 kW ved at dele parken op i en række mindre anlæg som placeres ved siden af hinanden.

- Da vi lavede loven sidste år, var vi alle enige om loftet på de 400 kW for størrelsen af solcelleanlæggene. Der har dog vist sig at være et hul i loven, som vi nu får lukket, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Anlæg på marker vil give meget store overskud
Store solcelleanlæg, der bliver etableret på en bar mark, er betydeligt billigere end anlæg monteret på et tag. Derfor vil 130 øre/kWh give investorerne meget store overskud.

Forligspartierne er enige om, at disse anlæg i stedet som hidtil skal have 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de efterfølgende 10 år. Fælles anlæg, der etableres på jorden i 2013, vil blive afregnet med 90 øre/kWh i ti år.

- Vi skal hele tiden passe på, at den grønne omstilling bliver så omkostningseffektiv som muligt. Man skal huske, at det i den sidste ende er el-forbrugerne, der skal betale regningen, siger Martin Lidegaard

Virkning fra dags dato
Regeringen fremsætter onsdag lovforslaget i Folketinget, og det vil have virkning fra dags dato (Den 20. marts 2013).

Den midlertidigt forhøjede sats på 130 øre/kWh vil i fremtiden kun gælde for solcelleanlæg, der bliver etableret på taget af bygninger. Til gengæld ophæves grænsen på 400 kW. Hvis anlægget er under 6 kW pr. husstand, og er tilsluttet husstandens forbrugsinstallation, vil det dog forsat kunne etableres på jorden og få den midlertidigt forhøjede støtte.

Kommentarer

Alex Pedersen
Det kræver gode nerver og ikke mindst humor at arbejde i solcellebranchen når denne er underlagt Martin Lidegaards dilletanteri.
Hvis Lidegård ønsker kun at stoppe anlæg der er større end 400 KW på åben mark, kunne dette jo ganske enkelt lade sig gøre ved at lave en minimums afstand mellem disse på f.eks 2 KM !
Dermed vil incitamentet til at tænke i store parker forsvinde totalt og anlæg på 400 KW kunne stadig opføres af den enkelte landmand. Dette var vel i grunden ideen.
Man kan ikke blive fri for den tanke at Lidegaard er offer for vind lobby'ens oplagte interesser.
Hele håndteringen af lovgivningen omkring solceller bærer præg af tilfældigheder og sjusk igen og igen.
Det er ubegribeligt at de folkevalgte vil være dette show bekendt.

Christian Poll
Jeg tror, idéen var, at anlæggene skulle op på tagene af de mange store grimme landbrugsbygninger, men den seneste udvikling viser, at landmændene ønsker dem på jorden, fordi det er billigst og fordi, der kan være problemer med tagenes konstruktion i forhold til solcelleanlæg. Så det handler vel om at få skabt løsninger, som leverandørerne af disse bygninger kan garantere for. Store solcelleparker på jorden er jo ikke de kønneste (tænk på Tyskland), mens tagene på laderne næsten kun kan blive pænere.

Holger Skjerning
Enig med Alex i, at den politiske håndtering af solcelleordningerne er blevet kørt amatøragtigt, - tæt på at være en parodi. Herefter kan ingen med bare nogenlunde sikkerhed vide, hvad der ændres fremover - og desværre også med tilbagevirkende kraft.
Og så en rettelse: Private solcelleanlæg må gerne være større end 6 kWp (mit, der er godkendt, er på 8,6 kW), men de må højst sende 6 kW ud/ind på nettet.
Og det er et åbent spørgsmål, om man må udnytte en del af effekten FØR INVERTEREN (altså jævnstrømmen) til eget formål - uden at det påvirker lovligheden af anlægget ?? - Og det vides heller ikke, om man i så fald skal beskattes af egetforbruget ?? - Her tænker jeg på os, der benytter virksomhedsordningen overfor skattevæsenet.

Skriv kommentar
Populære artikler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Der er allerede 8.015 abonnenter.
Se det seneste nyhedsbrev.
Følg os via:

Nyt fra bestyrelser og direktionsgange

22. august 2014 09:01

Se hvilke virksomheder med relation til energiindustrien, der melder om udskiftninger i bestyrelsen eller på ledende poster i denne uge.

For 40 millioner elcykler, tak.

22. august 2014 08:33

1 kommentar(er) Politikerne i Københavns Kommune har netop besluttet at investere 40 mio. kr. i nye interaktive bycykler over de næste otte år.

DanSolar vil med ny forretningsmodel bane vej for mere solenergi

21. august 2014 13:32

DanSolar ApS, der producerer vedvarende energikilder, vil med støtte fra Grøn Omstillingsfond udvikle en forretningsmodel omkring leje af tage til nye hybride solpaneler. Modellen skal give blandt andet kommuner og boligforeninger et økonomisk incitament til at omstille til solenergi og -varme uden egenfinansiering.Se alleMedlemmernes egne nyheder

Vi giver din robot en hånd!

22. august 2014 09:33
Dansk RobotTeknik ApS

Dansk RobotTeknik tilbyder Robotiq Gripper monteret med ”fingre”, som kan håndtere runde emner i au­toma­tikpro­cessen – hør mere på Automatik 2014.

Condair A/S skifter ud i toppen

22. august 2014 00:00
Condair A/S

Efter 25 år som administrerende direktør går Marianne Jager på pension med udgangen af august måned. Hun overdrager roret for Condair A/S til Kasper G ...

Power Technic ApS på Automatik 2014

22. august 2014 00:00
Power Technic ApS

Power Technic ApS præsenterer vores nye strøm­forsy­ninger på Automatik Messen i Brøndby Hallen 9.-11. september

21. august 2014
20. august 2014